Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
    ›Thông báo › Lịch tu học hàng tháng năm 2019 của chùa Bằng
Lịch tu học hàng tháng năm 2019 của chùa Bằng
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA BẰNG – LINH TIÊN TỰ
 ---------

LỊCH TU HỌC HÀNG THÁNG TẠI CHÙA BẰNG
NĂM KỶ HỢI (DL2019 – PL2563)

Tháng giêng:
Ngày 11 (Thứ sáu 15/2/2019): Lễ ngũ bách danh chùa Hương
Ngày 15 (Thứ ba 19/2/2019): Lễ thượng nguyên
Ngày 19 (Thứ bảy 23/2/2019): Tu an lạc
Ngày 27 (Chủ nhật 3/3/2019): Lễ chúc thọ


Tháng hai:
Ngày 2 (Thứ năm 7/3/2019): Giỗ Tổ chùa Lý Triều Quốc Sư
Ngày 19 (Chủ nhật 24/3/2019): Khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày tu an lạc
 
Tháng ba:
Ngày 9 (Thứ bảy 13/4/2019): Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, ngày tu an lạc
 
Tháng tư:
Ngày 8 (Chủ nhật 12/5/2019): Quốc tế VESAK PL2563 – DL2019
Ngày 13 (Thứ sáu 17/5/2019): Đại lễ Phật Đản chùa Bằng PL2563, ngày tu an lạc
Ngày 28 (Thứ bảy 1/6/2019): Tết thiếu nhi
 
Tháng năm:
Ngày 14 (Chủ nhật 16/6/2019): Tu an lạc
Ngày 16  – 20 (Thứ ba ngày 18 – Thứ bảy ngày 22/6/2019): Khóa tu tuổi trẻ lần thứ IX
 
Tháng sáu:
Ngày 13 (Thứ hai 15/7/2019): Lễ tưởng niệm lịch đại Tổ Sư chùa Bằng
Ngày 19 (Chủ nhật 21/7/2019): Tu an lạc, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm
 
Tháng bảy:
Ngày 9, 10 (9, 10/8/2019): Khóa tu báo hiếu, Đại lễ Vu Lan
Ngày 29 (Thứ năm 29/8/2019): Lễ Bồ Tát Địa Tạng Vương
 
Tháng tám:
Ngày 10 (Chủ nhật 8/9/2019): Tu an lạc
Ngày 14 (Thứ năm 12/9/2019): Khánh đản Quốc sư Minh Không
Ngày 15 (Thứ sáu 13/9/2019): Trung thu chùa Bằng
 
Tháng chín:
Ngày 15 (Chủ nhật 13/10/2019): Tu an lạc, Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm
Ngày 21- 22 (Thứ bảy 19 – Chủ nhật 20/10/2019): Khóa tu sinh viên lần thứ VIII
Ngày 29 (Chủ nhật 27/10/2019): Lễ Phật Dược Sư
 
Tháng mười:
Ngày 20 - 26 (Thứ bảy 16 – Thứ sáu 22/11/2019): Tu an lạc, Pháp hội Dược Sư
 
Tháng mười một:
Ngày 19, 20 (Thứ bảy 14, Chủ nhật 15/12/2019): Tu an lạc – Khánh đản Phật A Di Đà
 
Tháng mười hai:
Ngày 7, 8 (Thứ tư 1, Thứ năm 2/1/2020): Lễ kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo
    Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đạo tràng Pháp Hoa

Trụ trì kính báo