Đang tải dữ liệu ...
CHÙA HOẰNG PHÁP - THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Mô tả hình:
Hình ảnh
Toàn cảnh sân nến
Công tác chuẩn bị nến và tọa cụ
Những ngọn nến được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
Những ngọn nến được chuẩn bị rất kỷ lưỡng
Một góc nhìn về sân nến
Quang cảnh chuẩn bị đêm hoa đăng
Xắp xếp người vào ngồi trong sân nến
Con rồng thể hiện nét đẹp truyền thống
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm
Đêm hội hoa đăng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
 
Thư viện hình › Hoa đăng › 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Xin giới thiệu một vài hình ảnh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
;