Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
    › Thơ ›
P.12
Tác giả: Lời Phật dạy
Lánh xa kẻ xấu ác

Được thân cận người hiền

Tôn kính bậc đáng kính

Là phúc đức lớn nhất
 
BÀI KHÁC »Thơ
P.20 - (15/04/2012)
P.19 - (13/03/2012)
P.18 - (20/02/2012)
P.17 - (11/11/2011)
P.16 - (11/11/2011)
P.15 - (11/11/2011)
P.14 - (11/11/2011)
P.13 - (11/11/2011)
P.11 - (02/11/2011)
P.10 - (20/09/2011)