Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
    › Thơ ›
P.18
Tác giả: Lời Phật dạy
Nếu biết trăm năm là ngắn ngủi

Ta về tích góp hiểu và thương

Lỡ mai vô thường chào vẫy gọi

Thanh thản ra đi chẳng vấn vương
 
BÀI KHÁC »Thơ
P.20 - (15/04/2012)
P.19 - (13/03/2012)
P.17 - (11/11/2011)
P.16 - (11/11/2011)
P.15 - (11/11/2011)
P.14 - (11/11/2011)
P.13 - (11/11/2011)
P.12 - (11/11/2011)
P.11 - (02/11/2011)
P.10 - (20/09/2011)