Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Thường thức Phật giáo › Thơ - Truyện
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 23/08/2012 01:02 AM 
Mật thủy thanh lương
Kính tặng Đại hội Đại biểu PG Hà Tĩnh lần thứ hai (14-15/08/2012)
MẬT THỦY THANH LƯƠNG


KÍNH     tin Tam bảo thường hằng
CHÚC     chư tôn đức hiền Tăng vững bền
MỪNG     Phật tử kết thiện duyên
ĐẠI     hùng lực…đắp móng nền dài lâu
HỘI     tụ tâm tánh nhiệm mầu
ĐẠI     Bi - Trí - Dũng… xưa sau hiện tiền
BIỂU     tượng đạo đức nhân thiên
PHẬT     từ vô lượng hoằng tuyên pháp lành
GIÁO     khuyên diệu nghĩa thiện sanh
HÀ     giang mật thủy hóa hành thanh lương
TĨNH     tại thăng hoa cát tường
LẦN     lần tăng trưởng chân thường thiền tâm
THỨ     đệ lai khứ thậm thâm
HAI     phương đời đạo hương trầm ngát bay
THÀNH    nhân gian… chuyển Lạc đài
TỰU     công đức hiển Như Lai giữa trần
VIÊN     minh rạng rỡ pháp thân
MÃN     tâm nguyện… đẹp tường vân huy hoàng
CÔNG     phu ướm nụ sen vàng
ĐỨC     trí thuần thục nghiêm trang hạnh từ
THÙ     diệu thường trụ chơn như
THẮNG    duyên pháp nhẫn, hòa nhu miên trường.Kính tặng Đại hội Đại biểu PG Hà Tĩnh lần thứ hai (14-15/08/2012)

Hà Tĩnh, 15/08/2012
 Trần Quê Hương

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC