chuabang 
  
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
 Tìm kiếm  
 

Hoạt động Phật sự › Tin tức

07/09/2016 18:29 PM

Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ IV

Ngày 06 tháng 09 năm 2016, nhằm ngày 06 tháng 08 năm Bính Thân, BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ trang nghiêm tổ chức khai mạc Đại giới đàn Nguyệt Trí tại chùa Bảo Ngạn – xã Sông Lô – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
Được biết, Đại giới đàn Nguyệt Trí được đặt theo pháp hiệu của Hòa thượng Thích Viên Thành (1950 – 2002), một vị chân tu của Phật giáo Việt Nam – nguyên là Phó ban Giáo dục Tăng Ni TW, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.
Năm nay, Ban tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Trí đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN ứng thỉnh ngôi Hòa Thượng đàn đầu, HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW ứng thỉnh ngôi Yết Ma A Xà Lê, HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban thông tin truyền thông TW GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê; Thượng tọa Thích Minh Trí - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc làm đệ nhất tôn chứng tăng già và 6 vị Thượng tọa trong BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ làm tôn chứng tăng già. Hội đồng giới sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Kim – Cố vấn Ban đặc trách Ni giới TW ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm – Phó Ban thường trực Ban đặc trách Ni giới TW ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, Ni sư Thích Đàm Thành – Phó Ban đặc trách Ni giới TW ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê và nhị vị tôn chứng Tăng già: Ni sư Thích Đàm Nhã và Ni sư Thích Trí Quang. Giới đàn đã trao giới cho 49 giới tử, trong đó có 8 giới tử thụ giới Tỳ khiêu, 3 vị thụ giới Tỳ khiêu Ni, 15 vị thụ giới Sa di, 23 vị thụ giới Sa di Ni.
Trước đó, Ban Tổ chức giới đàn đã cho các giới tử vân tập về chùa Bảo Ngạn để lễ bái, sám hối, học giới luật. Các giới tử đã được chuyên trì lễ niệm, trang nghiêm thân tâm để có thể đủ công đức và thanh tịnh mà thụ nhận giới châu tuệ mệnh.
Tối ngày 05 tháng 09 năm 2016, các giới tử đã được nghe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giáo giới về tầm quan trọng của giới luật đối với người tu sĩ cũng như việc giữ gìn phạm hạnh của người xuất gia:“Chúng ta hơn được người đời là mọi người chắp tay, mọi người kính bởi vì mình có tràng anh lạc làm đẹp cho mình là Giới pháp. Cho nên Đức Phật tôn trọng Giới, trong Phật giáo có ba ngôi Phật – Pháp – Tăng nhưng Đức Phật nói rằng Pháp là mẹ của chư Phật. Mà trong Pháp đó có giáo và pháp. Pháp là những lời Đức Phật nói ra từ chính sự chứng đắc của Ngài, nhìn vạn vật trên thế gian như thực tri kiến. Còn giáo là giới luật, luật và nghi. Luật là những điều mà Đức Phật dạy, còn nghi là phép tắc trong thiền gia. Luật giới của Tỷ khiêu có 250 giới, và Tỷ khiêu Ni có 348 giới, không phải tự Đức Phật chế. Mà trong 12 năm đầu từ khi Đức Phật thành Đạo, thanh tịnh Tăng, thanh tịnh Ni chỉ giữ một bài kệ Tránh tất cả điều ác - Làm tất cả điều thiện - Giữ thân tâm trong sạch - Đó là lời Phật dạy. Nhưng bắt đầu từ năm thứ 13 trở đi, bên Tăng có 6 vị tỷ khiêu luôn thị hiện phạm tội để Đức Phật chế luật, bên Ni cũng có 6 vị Ni chuyên phạm các điều tội để Phật chế giới luật. Tổ Đạoo Tuyên - sư Tổ của ngành luật giải thích rằng đó chính là các vị Thánh tăng thị hiện phạm tội để Đức Phật chế luật. Khi có giới luật rồi thì giới luật được thượng tôn, ai cũng phải hiểu và hành trì giới luật. Đức Phật gọi đó là kỷ cương đề kèm cặp mỗi chúng ta, là hàng rào để người mù không rơi xuống tam đồ khổ thú”. 
Cũng nhân dịp này, Hòa thượng đã dành thời gian để giảng dạy cho các giới tử về nghi thức và phép tắc để các giới tử tiến lên giới đàn. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh tới giới pháp nan tao chi tưởng “các vị phải tự trang nghiêm thân và tâm. Thân phải thanh tịnh, không nhiễm ô. Còn tâm phải cần cầu giới pháp, phải khát ngưỡng giới pháp mà trong luật tạng còn gọi là nan tao chi tưởng. Tức là tưởng tượng khó gặp, khó thấy, khó nghe và khó lĩnh thụ. Phải phát tâm bồ đề, tâm giải thoát cần cầu giới pháp nhất”. 
Hòa thượng cũng khuyến tấn giới tử trong những ngày giới đàn này phải giữ tâm an trú, chuyên trì lễ bái hành sám, giữ cho ba nghiệp thanh tịnh để đắc giới thành tựu viên mãn; khi đã thụ được giới rồi thì mang trong mình trọng trách nặng hơn, khi tiến lên một giới phẩm nữa thì phải tinh tiến tu tập, chuyển hóa thân tâm, trau dồi Giới - Định- Tuệ để trở thành một vị tu sỹ xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn. 


 
 
 
 
 
 
 
 

Sáng ngày 06 tháng 09 năm 2016, giới đàn chính thức được cử hành các nghi lễ theo giới luật. 
Sau khi cung an chức sự, các vị Nghiệp sư của giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.
Tiếp đó, Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật yết Tổ cầu gia bị.
Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".
Đại giới đàn truyền thụ giới cho các giới tử rất trang nghiêm trọng thể, trước sự thành tâm cầu giới của các giới tử và sự từ bi hoan hỷ của chư tôn giới sư truyền giới.
Giới đàn Nguyệt Trí đã hoàn mãn trong tinh thần đúng theo giới luật giới đàn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Đang tải dữ liệu ...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC