Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 06/10/2018 13:30 PM 
Phú Thọ: Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ V
Ngày 05 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 26 tháng 08 năm Mậu Tuất, BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ trang nghiêm tổ chức khai mạc Đại giới đàn Nguyệt Trí tại chùa Bảo Ngạn – xã Sông Lô – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.
Được biết, Đại giới đàn Nguyệt Trí được đặt theo pháp hiệu của Hòa thượng Thích Viên Thành (1950 – 2002), một vị chân tu của Phật giáo Việt Nam – nguyên là Phó ban Giáo dục Tăng Ni TW, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.
Năm nay, Ban tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Trí đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN ứng thỉnh ngôi Hòa Thượng đàn đầu, HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW ứng thỉnh ngôi Yết Ma A Xà Lê, HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban thông tin truyền thông TW GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê; Thượng tọa Thích Minh Trí - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc làm đệ nhất tôn chứng tăng già và 6 vị Thượng tọa trong BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ làm tôn chứng tăng già. Hội đồng giới sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm – Phó Ban thường trực Ban đặc trách Ni giới TW ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni Trưởng Thích Đàm Thành – Phó Ban đặc trách Ni giới TW ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, Ni sư Thích Đàm Lan - Phó phân ban Ni giới TW ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê và nhị vị tôn chứng Tăng già: Ni sư Thích Đàm Nhã và Ni sư Thích Trí Quang. Giới đàn đã trao giới cho 47 giới tử, trong đó có 12 giới tử thụ giới Tỳ khiêu, 3 vị thụ giới Tỳ khiêu Ni, 13 vị thụ giới Sa di, 19 vị thụ giới Sa di Ni.
Trước đó, Ban Tổ chức giới đàn đã cho các giới tử vân tập về chùa Bảo Ngạn để lễ bái, sám hối, học giới luật. Các giới tử đã được chuyên trì lễ niệm, trang nghiêm thân tâm để có thể đủ công đức và thanh tịnh mà thụ nhận giới châu tuệ mệnh.
Tối ngày 04 tháng 10 năm 2018, các giới tử đã được nghe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giáo giới về tầm quan trọng của giới luật đối với người tu sĩ cũng như việc giữ gìn phạm hạnh của người xuất gia.Hòa thượng cũng khuyến tấn giới tử trong những ngày giới đàn này phải giữ tâm an trú, chuyên trì lễ bái hành sám, giữ cho ba nghiệp thanh tịnh để đắc giới thành tựu viên mãn; khi đã thụ được giới rồi thì mang trong mình trọng trách nặng hơn, khi tiến lên một giới phẩm nữa thì phải tinh tiến tu tập, chuyển hóa thân tâm, trau dồi Giới - Định- Tuệ để trở thành một vị tu sỹ xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018, Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật yết Tổ cầu gia bị. 
Tiếp đó, giới đàn chính thức được cử hành các nghi lễ theo giới luật. Sau khi cung an chức sự, các vị Nghiệp sư của giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.
Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".
Đại giới đàn truyền thụ giới cho các giới tử rất trang nghiêm trọng thể, trước sự thành tâm cầu giới của các giới tử và sự từ bi hoan hỷ của chư tôn giới sư truyền giới.
Giới đàn Nguyệt Trí đã hoàn mãn trong tinh thần đúng theo giới luật giới đàn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC