Pháp Âm Chùa Bằng
 Pháp âm mới cập nhật
Nghe 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
29/03/2017
279
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
11/03/2017
238
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
11/03/2017
58
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
223
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
90
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
117
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
21/01/2017
310
Hòa thượng Thích Thanh Hùng
21/01/2017
48
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
21/01/2017
60
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
18/01/2017
56
Chùa Bằng
07/01/2017
148
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
22/12/2016
428
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
22/11/2016
508
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
01/09/2016
132
Thượng tọa Thích Chân Tính
24/07/2016
170
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
24/07/2016
642
01 02 03 ... 10 11 12
Tác giả
Pháp Âm Xem Nhiều
Pháp Âm Tải Nhiều

Copyright ©2010 -2014 Chùa Bằng, All rights reserved
Chủ nhiệm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ chuabang.com@gmail.com.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.