Pháp Âm Chùa Bằng
 Pháp âm mới cập nhật
Nghe 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
28/10/2018
188
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
02/08/2018
47
Thượng tọa Thích Nhật Từ
01/08/2018
32
SC. Chúc Hiếu
01/08/2018
20
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
01/08/2018
36
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
11/07/2018
28
HT.Thích Minh Thiện
23/06/2018
28
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ
23/03/2018
96
Thượng tọa Thích Chân Tính
10/02/2018
137
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
10/02/2018
142
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
16/01/2018
173
01 02 03 ... 12 13 14
Tác giả
Pháp Âm Xem Nhiều
Pháp Âm Tải Nhiều

Copyright ©2010 -2014 Chùa Bằng, All rights reserved
Chủ nhiệm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ chuabang.com@gmail.com.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.