Pháp Âm Chùa Bằng
 Pháp âm mới cập nhật
Nghe 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
29/03/2017
219
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
11/03/2017
220
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
11/03/2017
54
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
193
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
64
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
91
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
21/01/2017
294
Hòa thượng Thích Thanh Hùng
21/01/2017
44
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
21/01/2017
50
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
18/01/2017
54
Chùa Bằng
07/01/2017
140
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
22/12/2016
420
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
22/11/2016
502
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
01/09/2016
130
Thượng tọa Thích Chân Tính
24/07/2016
166
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
24/07/2016
638
01 02 03 ... 10 11 12
Tác giả
Pháp Âm Xem Nhiều
Pháp Âm Tải Nhiều

Copyright ©2010 -2014 Chùa Bằng, All rights reserved
Chủ nhiệm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ chuabang.com@gmail.com.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.