Pháp Âm Chùa Bằng
 Pháp âm mới cập nhật
Nghe 
Hòa thượng Thích Khế Chơn
09/11/2017
88
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
06/11/2017
10
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
29/10/2017
6
Chùa Bằng
08/09/2017
143
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
08/08/2017
72
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
29/03/2017
345
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
11/03/2017
309
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
11/03/2017
65
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
239
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
105
Thượng tọa Thích Tiến Đạt
21/01/2017
128
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
21/01/2017
320
Hòa thượng Thích Thanh Hùng
21/01/2017
61
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
21/01/2017
67
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
18/01/2017
61
Chùa Bằng
07/01/2017
167
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
22/12/2016
435
01 02 03 ... 11 12 13
Tác giả
Pháp Âm Xem Nhiều
Pháp Âm Tải Nhiều

Copyright ©2010 -2014 Chùa Bằng, All rights reserved
Chủ nhiệm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ chuabang.com@gmail.com.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.