Pháp Âm Chùa Bằng
 Pháp âm mới cập nhật
Nghe 
Thượng tọa Thích Chân Tính
10/02/2018
73
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
10/02/2018
68
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
16/01/2018
111
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
28/12/2017
167
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
28/12/2017
168
Hòa thượng Thích Khế Chơn
09/11/2017
146
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
06/11/2017
65
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
29/10/2017
26
Chùa Bằng
08/09/2017
165
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
08/08/2017
104
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
29/03/2017
357
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
11/03/2017
333
01 02 03 ... 11 12 13
Tác giả
Pháp Âm Xem Nhiều
Pháp Âm Tải Nhiều

Copyright ©2010 -2014 Chùa Bằng, All rights reserved
Chủ nhiệm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ chuabang.com@gmail.com.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.