Pháp Âm Chùa Bằng
 Pháp âm mới cập nhật
Nghe 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
11/07/2018
2
HT.Thích Minh Thiện
23/06/2018
24
Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ
23/03/2018
84
Thượng tọa Thích Chân Tính
10/02/2018
135
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
10/02/2018
126
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
16/01/2018
147
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
28/12/2017
183
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
28/12/2017
190
Hòa thượng Thích Khế Chơn
09/11/2017
150
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
06/11/2017
87
Hòa thượng Thích Quang Nhuận
29/10/2017
44
01 02 03 ... 12 13 14
Tác giả
Pháp Âm Xem Nhiều
Pháp Âm Tải Nhiều

Copyright ©2010 -2014 Chùa Bằng, All rights reserved
Chủ nhiệm: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.
Mọi ý kiến đóng góp hay gửi bài xin liên hệ chuabang.com@gmail.com.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.