chuabang 
  
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
 Tìm kiếm  
 

Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự

09/10/2017 17:14 PM

Chùa Bằng: Ngày tu an lạc tháng tám năm Đinh Dậu

Ngày 08 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 8 năm Đinh Dậu, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.
Đúng 7h30, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã làm lễ niêm hương bạch Phật, đăng đàn truyền giới Bát Quan Trai cho hàng Phật tử. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó, đại chúng đã trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban hoằng pháp TW chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “Lợi ích của việc tu tập Bát quan trai giới”. 
Hòa thượng chia sẻ "Hạnh phúc của các Phật tử ngày hôm nay chính là được biết đến chùa để tu tập, hạnh phúc hơn nữa là được trở về chùa Bằng với sự hướng dẫn của Hòa thượng Trụ trì để tu tập Bát quan trai giới trong khi ngay lúc này trên khắp mọi nơi trên thế giới, chiến tranh, thiên tai, đau khổ đang bủa vây mọi người. Việc tu tập Bát quan trai có nhiều lợi ích vô cùng to lớn. Phật pháp tồn tại ở Ấn Độ, thời kỳ huy hoàng kéo dài tới tận 400 năm sau là do được các vị dòng dõi Quốc Vương, Vua chúa các nước ủng hộ và tạo điều kiện cho Phật Giáo phát triển. Đến khi các vị Vua chúa không ủng hộ Phật Giáo nữa, tất cả các chùa chiền bị phá hủy, các tôn giáo khác tìm cách triệt hạ Phật giáo, Phật giáo Ấn Độ đến chỗ suy tàn. Trong số các vị vua chúa ủng hộ Phật giáo nhất có Vua Ba Tư Nặc. Nhưng đầu tiên Đức Vua không tin Phật pháp. Nhưng Hoàng Hậu lại rất tin quý Phật pháp. Một hôm Hoàng hậu bạch Đức Như Lai rằng: Hàng đệ tử tại gia chúng con đang chìm đắm ngũ dục, những cám dỗ của đời sống thường ngày. Chúng con rất muốn được sống đời sống thanh cao như Đức Như Lai và tăng đoàn. Tuy nhiên chúng con đang còn những trách nhiệm mà chưa thể xuất gia được. Vậy xin Đức Như Lai từ bi chỉ giúp cho chúng con con đường tu tập để cũng có thể được như những vị xuất gia. Vì nhân duyên này, Đức Như Lai đã chỉ dạy cho Hoàng Hậu và quý vị Phật tử tại gia phép tu Bát Quan Trai giới".
Hòa thượng nhấn mạnh với đại chúng "Pháp môn tu trong thời gian ngắn nhưng mang lại lợi ích rất lớn là pháp tu Bát Quan Trai. Tuy là đệ tử tại gia nhưng nguyện tu tập theo tinh thần của các vị xuất gia. Trong vòng 1 ngày 1 đêm tu tập theo phép Bát Quan Trai, người cư sĩ tại gia đó được xếp ngang hàng với các vị đệ tử xuất gia của Phật. Đối với quý vị Phật tử tại gia, giữ trọn vẹn 8 giới của Bát quan trai là cực kỳ khó khăn nên chỉ cần một ngày trọn vẹn, cũng mang lại lợi ích cực kỳ lớn lao. Và với tâm tu mãnh liệt, ý nguyện tu hành của quý vị Phật tử lúc này cũng sánh ngang với ý nguyện tu hành của các vị xuất gia nên quý vị Phật tử nên nhớ rằng trong 24h đó mình đang ngang bằng với chư vị xuất gia". 
Phép bát quan trai có 7 giới và 1 trai. Bát quan trai như 8 cánh cửa lớn đóng chặt những điều xấu xa xâm nhập vào cơ thể.  Nghĩa của chữ Trai là sự gần gũi với các bậc Thánh, chữ Trai cũng đồng nghĩa với chữ Tề nghĩa là ngang bằng. Cũng như chúng ta tu tập Bát Quan Trai cũng là sự mong mỏi chúng ta tuy thân tại gia nhưng cũng muốn tu tập và sống đời sống phạm hạnh như chư Phật trong trọn vẹn 24h.
Phương thức tu tập Bát Quan trai đúng cách là phải có bước dự bị trong vòng 3 ngày trước ngày tu tập. Chúng ta cần công bố với mọi người trong gia đình, họ hàng, hàng xóm để mọi người giúp mình chuẩn bị cho mình một môi trường tốt nhất, không có sân si để được lắng đọng tư tưởng chuẩn bị cho ngày tu tốt nhất.
Sau khi tu Bát quan trai, cần 3 ngày Hậu Bát quan trai, trong ba ngày đó, chúng ta phải ứng xử làm sao để mọi người xung quanh cảm nhận được mình vừa tu tập Bát Quan Trai, bằng những sự nhu hòa trong lời nói, cách cư xử, trong cách ăn uống ngủ nghỉ… chúng ta phải giữ gìn những gì tốt đẹp của việc tu tập theo phép Bát Quan Trai.
Trong số các giới có 2 loại là Chỉ Trì và Tác Trì. Chỉ Trì là bắt buộc hằng ngày phải giữ gìn trong suốt cuộc đời. Tác Trì là những giới ta phát nguyện giữ trong những ngày đặc biệt. Phép Bát Quan Trai vừa thuộc tác trì và chỉ trì. Trong đó có chỉ trì có đủ 5 giới mà Đức Như Lai dạy cho Phật tử ngoài ra còn có những điều ta bắt buộc phải giữ trong ngày Bát Quan Trai.Chỉ cần 1 ngày 1 đêm chúng ta tu hành nghiêm mật giữ gìn mọi giới pháp chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi ích to lớn, trong đó không bao giờ chúng ta đọa vào ba đường ác Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh.
Lợi ích của sự tu tập rất nhiệm màu, dù chúng ta tu tập với tinh thần đối phó, chỉ cần dăm ba câu Phật Pháp lọt vào tai, chúng ta cũng có nhiều lợi ích to lớn như câu kệ ta hay đọc trước khi tụng mỗi bộ kinh hằng ngày: 
Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp
Bách thiên vạn ức nan tư ngộ
(Phật Pháp cao thâm rất nhiệm màu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu)  
Lợi ích của việc tu Bát Quan Trai là không thể nghĩ bàn, dù chỉ tu tập trong 24h nhưng được lợi ích an lạc to lớn và lâu dài. Dù đời này ta có sống đến trăm năm, hay trên các cõi trời, thọ mạng đến hàng ngàn hàng vạn tuổi thì cũng không thể quý bằng trong 24h ta giữ được trọn vẹn 8 giới mà Đức Như Lai đã chỉ dạy.
Cuối cùng, Hòa thượng mong rằng mỗi hành giả tu tập bát quan trai giới hãy luôn tinh tiến tu học, nỗ lực chuyển hóa thân tâm, giữ gìn Thân - Khẩu - Ý và các giới cấm để cuộc sống luôn an lạc và hạnh phúc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau thời pháp thoại ý nghĩa của Hòa thượng Thích Quang Nhuận, đại chúng cùng lắng lòng thanh tịnh tụng thời Kinh Bổn Môn cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

 
 
 
 
 

Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức Cúng Quá Đường, dùng cơm trong chính niệm tỉnh thức.

 
 
 

BBT website
Đang tải dữ liệu ...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC