Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
 
 
Nhiếp phục sợ hãi
(23/05/2020 16:11 PM) Nhiếp phục sợ hãi là một vấn đề luôn được mọi người quan tâm.
 
 
Giải tỏa oan ức
(19/04/2020 00:11 AM) Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng có nỗi lo, nỗi khổ, nhất là cảm giác bị oan ức là nỗi khổ lớn. Oan ức là những điều mình không làm mà bị người khác đổ lỗi, nên mình cảm thấy ức lòng, đau khổ. Muốn giải tỏa nỗi oan ức này, chúng ta làm cách nào.
 
 
Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát
(03/04/2020 00:03 AM) Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
 
 
Lợi ích của Thiền
(18/03/2020 14:28 PM) Thiền được coi là cái gốc của đạo Phật. Chính Đức Phật sau bốn mươi chín ngày tư duy thiền quán dưới cội bồ-đề, Ngài đã đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
 
 
Cùng ngẫm về cuộc đời Đức Phật
(18/03/2020 14:13 PM) Nhân ngày rằm tháng 2 âm lịch - tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Ban biên tập xin trích giới thiệu lời nói đầu trong cuốn Đức Phật của chúng ta, tác giả Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, giới thiệu cùng bạn đọc, để cùng nghĩ về Đức Phật.
 
 
Đầu năm bàn về chữ Thọ
(14/03/2020 14:18 PM) Ngày nay, xã hội đang phát triển, nhu cầu cuộc sống của con người càng ngày càng cao. Vì vậy, giữa guồng quay của nhịp sống tân tiến đó, đòi hỏi chúng ta cần phải duy trì, giữ gìn được những nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc. Việc phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là hành động cần thiết để giữ gìn được truyền thống nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam.
 
 
Niệm Phật đúng pháp
(28/02/2020 22:47 PM) Khi xuất gia, tôi đã được Hòa thượng bổn sư là Hòa thượng Trí Đức dạy cho phương pháp niệm Phật.
 
 
Bây giờ và ở đây
(21/02/2020 22:39 PM) Đức Phật thuyết pháp hơn 300 hội, không có thời pháp nào giống nhau. Đó là điều quan trọng mà chúng ta ghi nhận được. Vì Đức Phật thuyết pháp trên căn bản tùy nơi, tùy lúc, tùy người, tức tùy theo trình độ khác nhau của người nghe pháp mà Phật nói pháp khác nhau để làm lợi ích cho cuộc đời. Theo dấu chân Phật, thể hiện tinh thần này, chúng ta làm gì, nói gì cũng nhằm đem lợi ích cho mọi người.
 
 
Tất cả pháp môn tu đều là Phật pháp
(15/01/2020 09:58 AM) Trong nhiều thời kỳ ở nước ta đã có nhiều vị cao tăng thọ trì kinh Pháp hoa, có lúc Phật giáo được phát triển ở bề nổi, cũng có lúc các bậc cao đức âm thầm truyền bá kinh Pháp hoa.
 
 
Thân tâm thanh tịnh có được mầu nhiệm
(25/11/2019 09:58 AM) Hôm nay là ngày trưởng tịnh, người tu cần giữ thân tâm thanh tịnh. Theo Nguyên thủy, Phật dạy tất cả những người muốn trở thành Phật tử chỉ đọc ba lần Tam quy, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là đủ. Nhưng tại sao đọc như vậy cũng không trở thành Phật tử. Vì quý vị chỉ đọc bằng miệng. Đọc bằng tâm thì không cần đọc ra tiếng, nhưng vì trưởng tịnh, muốn ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, nên chúng ta kết hợp thân khẩu ý để tu.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Bài viết