Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
 
 
Tôn trọng giới pháp của Đức Phật
(17/11/2020 01:31 AM) Trước nhất, tôi thay lời cho chư tôn đức trong Hội đồng Giám luật có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với các giới tử đăng đàn thọ giới hôm nay.
 
 
Định Vô lượng nghĩa
(17/11/2020 01:10 AM) Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thực tập thiền định theo đạo sĩ Kamala, Ngài đạt được Ly sanh hỷ lạc thì không lệ thuộc cuộc sống về tình cảm và cũng không lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ, đói khát, nóng lạnh; tâm hồn Ngài trong sáng, phiền não tiêu tan.
 
 
Niệm Phật Tam muội
(16/09/2020 11:11 AM) Tu hành, nói đến niệm Phật, chúng ta thường nghĩ là niệm Phật A Di Đà, nhưng thực sự niệm Phật là nghĩ tới hạnh nguyện của tất cả các Đức Phật, vì tất cả các Đức Phật đều có hạnh nguyện cao tột viên mãn, cho nên chúng ta theo nguyện nào, hạnh nào của Đức Phật cũng đều tốt.
 
 
Quan niệm về báo hiếu của thế gian và Phật giáo
(14/09/2020 14:03 PM) Bước vào những ngày đầu của Tháng 7 âm lịch hàng năm, theo lịch cố định, chùa Bằng đang bước vào ngày tu thứ hai của khóa tu báo hiếu. Tinh thần của mùa tu báo hiếu này đã được thực hiện hàng chục năm qua. Khóa tu này là khóa tu không phân biệt già trẻ, gái trai…bởi ai cũng có cha mẹ và ai cũng phải thực hành hiếu đạo. Do vậy, khóa tu báo hiếu tại chùa Bằng các năm trước đều có sự tham dự của hàng nghìn người với đủ các tầng lớp độ tuổi.
 
 
Phá ngũ uẩn vào thế giới tâm linh
(13/08/2020 18:54 PM) Trong khóa cấm túc an cư 10 ngày tại Học viện Phật giáo TP.HCM, tôi có đôi lời nhắc nhở Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn và tất cả Tăng Ni sinh viên.
 
 
Tinh thần Phật giáo Đại thừa
(03/08/2020 07:51 AM) Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy đánh dấu mốc từ khi Đức Phật thành đạo đến khi Đức Phật vào Niết-bàn. Và sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, Phật giáo được truyền bá theo hai con đường, một con đường truyền xuống phía Nam Ấn Độ gọi là Nam truyền Phật giáo và con đường truyền lên phía Bắc Ấn Độ gọi là Bắc truyền Phật giáo.
 
 
Lợi ích thiết thực của Tam quy Ngũ giới
(08/06/2020 13:16 PM) Theo kinh Nguyên thủy, khởi đầu Đức Phật thuyết pháp ở vườn Nai là vườn Lộc Uyển thuộc thành Ba La Nại. Phật thuyết Tứ Thánh đế, chủ yếu Ngài nói 37 Trợ đạo phẩm để hướng dẫn năm anh em Kiều Trần Như tu hành.
 
 
Nhiếp phục sợ hãi
(23/05/2020 16:11 PM) Nhiếp phục sợ hãi là một vấn đề luôn được mọi người quan tâm.
 
 
Giải tỏa oan ức
(19/04/2020 00:11 AM) Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng có nỗi lo, nỗi khổ, nhất là cảm giác bị oan ức là nỗi khổ lớn. Oan ức là những điều mình không làm mà bị người khác đổ lỗi, nên mình cảm thấy ức lòng, đau khổ. Muốn giải tỏa nỗi oan ức này, chúng ta làm cách nào.
 
 
Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát
(03/04/2020 00:03 AM) Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Bài viết