chuabang 
  
 
Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
 Tìm kiếm  
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
Tìm Phật trong Tam tạng Thánh giáo & tìm Phật ngoài Thánh giáo
(01/06/2017 00:12 AM)
Từ Phật giáo Nguyên thủy có hướng nhìn về Phật giáo Đại thừa và đứng ở lập trường Đại thừa để quan sát toàn thể Pháp giới.
HT.Thích Thanh Từ: Người tu phải dẹp bỏ tham sân si
(24/05/2017 15:29 PM)
Trong kinh kể lại, một hôm Phật hỏi các thầy Tỳ-kheo:
Ý nghĩa Lễ tắm Phật
(18/05/2017 10:40 AM)
Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật. Nếu tin rằng bài chú tắm Phật có tính cách linh thiêng thì cũng được, nhưng theo tôi, hiểu được ý nghĩa và có độ cảm sâu sắc về bài kệ, sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn trên bước đường tu.
Chánh niệm khi bận rộn
(03/05/2017 16:03 PM)
Chánh niệm khi bận rộn, nói rõ là giữ chánh niệm trong tất cả mọi sinh hoạt xã hội, chủ yếu nhắm vào việc làm của các Bồ-tát. Vì Đức Phật muốn dạy các Bồ-tát, nên Ngài bảo rằng Phật hiện thân trên cuộc đời, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Để làm an lạc cho số đông, đương nhiên phải gần gũi mọi người.
Đạo Phật ở thế kỷ XXI
(27/04/2017 11:09 AM)
Chủ yếu của đạo Phật là tu, nhưng không nghiên cứu, không học, thì tu mù, dễ đi lạc làm hỏng cuộc đời tu. Vì vậy, cần học, nhưng học phải đi kèm với tu sẽ giúp cho đời sống tri thức của chúng ta phát triển song song với phát triển tâm linh để cuối cùng dẫn đến quả vị Thánh trong đạo Phật.
Giữ lửa cho mai sau
(05/04/2017 18:24 PM)
Từ ngày 17 đến 22-3 (20 đến 25-2 ÂL) vừa qua, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại giới đàn được cho là lớn nhất từ trước đến nay với số lượng 275 giới tử cầu thọ giới pháp. Đại giới đàn đã được sự chứng minh của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN đương vi Đường đầu Hòa thượng, và ngài đã thân lâm có lời giáo giới cho toàn thể giới sư, nghiệp sư và giới tử. Dưới đây là những ấn tượng của PV Giác Ngộ có mặt tại sự kiện này.
Không có gì bền chắc
(29/03/2017 11:16 AM)
Đức Phật nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ, diệc như điển, nghĩa là các pháp hữu vi như chiêm bao, như giọt sương, như làn chớp. Người tu phải quán như thế. Nhiều người hiểu sai ý này. Phải xác định rằng pháp vô vi đối lập với pháp hữu vi. Người hiểu được pháp vô vi mới là người tu thực sự.
Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm
(29/03/2017 11:24 AM)
Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Và ngày nay, mở rộng đến một số nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc đều có tôn tượng của Ngài. Tại sao tôn tượng của Ngài được thờ phượng ở nhiều nơi.
KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 4 (hết): Từ kinh Vô lượng nghĩa nhìn về kinh Nguyên thủy
(10/03/2017 10:49 AM)
Tất cả giáo lý Phật không nằm ngoài ba việc chính yếu là đạo đức, trí tuệ và làm lợi ích cho cuộc đời và đã được ghi rõ trong kinh Vô lượng nghĩa; nói cách khác, 84.000 pháp môn tu của Phật đều quy về một. Kinh Hoa nghiêm triển khai yếu lý này, nói rằng một là tất cả và tất cả là một.
KINH NGHIỆM HOẰNG PHÁP - Phần 3 (tiếp theo): Từ kinh Pháp hoa nhìn về kinh Nguyên thủy
(10/03/2017 10:04 AM)
Phật giáo Đại thừa nhìn về Phật giáo Nguyên thủy, lấy kinh Pháp hoa làm chuẩn, vì kinh Pháp hoa thể hiện được tính cách cao nhất trong tinh thần nhất quán. Trong khi các kinh khác chuyên Đại thừa, hay thuần Đại thừa thì dễ rơi vô cực đoan.
CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Tư tưởng Phật giáo › Bài viết