Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
    › Thơ ›
P.20
Tác giả: Lời Phật dạy
Như hoa lài lúc héo tàn

Buông rơi cánh úa theo làn gió kia,

Tỳ kheo cũng vậy khác chi

Tham sân buông xả hết đi mọi đường.
 
BÀI KHÁC »Thơ
P.19 - (13/03/2012)
P.18 - (20/02/2012)
P.17 - (11/11/2011)
P.16 - (11/11/2011)
P.15 - (11/11/2011)
P.14 - (11/11/2011)
P.13 - (11/11/2011)
P.12 - (11/11/2011)
P.11 - (02/11/2011)
P.10 - (20/09/2011)