Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo
 
 
Rạng ngời Thiền tông
(24/12/2022 23:54 PM) Trong Sám Pháp hoa, tôi có viết hai câu “Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời/ Thần quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông”.
 
 
Quyến thuộc Bồ-đề
(23/11/2022 10:34 AM) Quan Âm, Thế Chí dẫn đường/ Văn Thù khai thị - Dược Vương cứu đời.
 
 
Trong chúng có người bất tịnh Thế Tôn không thuyết giới
(09/11/2022 14:40 PM) Lý do Đức Phật không tụng Giới bổn là theo luật định, hội chúng nghe thuyết giới phải toàn Tỳ-kheo có phạm hạnh trong sạch. Khi một vị mất tư cách Tỳ-kheo thì không được ngồi trong chúng, phải ra ngoài.
 
 
Đức Dalai Lama nói về hóa thân và tái sinh
(09/11/2022 14:42 PM) “Khi vẫn còn hư không, khi vẫn còn chúng sinh trong cõi luân hồi, tôi nguyện ở lại cõi này để cứu khổ cho chúng sinh”. Tôi có lời nguyện đó trong kiếp này, và tôi biết tôi đã có lời nguyện đó trong nhiều kiếp trước.
 
 
Làm chủ thân tâm
(05/11/2022 17:56 PM) Tôi đã giảng bài kệ khai kinh Pháp hoa theo đó Tổ Phước Huệ tóm gọn ý nghĩa của toàn bộ kinh Pháp hoa để chúng ta nhớ và tu.
 
 
Chuyển hóa thế lực ác, phát triển thế lực thiện của thế giới vô hình và của chúng ta
(20/10/2022 17:43 PM) Nhân mùa Vu lan, tôi gợi một số ý về ý nghĩa lễ Vu lan cho Phật tử suy nghĩ, áp dụng vào đời sống tâm linh của mình. Nhớ lại lúc mới đi tu, tôi có đọc một bài thơ về Vu lan làm tôi rất xúc động, nhớ tới cha mẹ, nhất là mẹ và tổ tiên, ông bà của mình.
 
 
Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần
(07/10/2022 12:17 PM) Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.
 
 
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Từ: “Tình thương trong đạo Phật”
(30/08/2022 15:59 PM) Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên nói đến đạo Phật cũng là nói đến đạo của tình thương. Nhưng tình thương trong đạo Phật khác với tình thương thế gian.
 
 
Tu Tịnh độ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng giống như kinh Nguyên thủy
(20/07/2022 14:48 PM) Bài sám Pháp hoa nói về pháp môn Tịnh độ, vì tôi thấy các bậc tôn đức trước hầu hết tuyên dương pháp môn Tịnh độ và dân Việt Nam cũng có duyên với pháp môn này.
 
 
Nhân duyên nào Phật chế định pháp An cư kiết hạ
(20/07/2022 14:03 PM) An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo