Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo
 
 
Gương hạnh Thầy tôi
(23/11/2021 23:21 PM) ... Hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Thầy chúng tôi là cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, chúng ta làm lễ long trọng cúng dường Hòa thượng. Điều này thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức ngài đã dạy dỗ chúng ta tu hành.
 
 
Hạnh Bồ-tát từ nhân hướng quả: Thập tín, Thập trụ,Thập hạnh, Thập hồi hướng
(23/11/2021 23:40 PM) Kinh Pháp hoa nói về hạnh Bồ-tát, trong đó có Bồ-tát từ nhân hướng quả là Bồ-tát từ sơ phát tâm tu hành cho đến thành Vô thượng Chánh đẳng giác.
 
 
Ý nghĩa bài kệ Khai kinh Pháp hoa của Việt Nam
(10/11/2021 16:30 PM) Người Việt Nam khai kinh Pháp hoa có bài kệ tán kinh, nhưng không để tên, nên không biết ai là tác giả. Có Hòa thượng nói rằng Hòa thượng Phước Huệ biên soạn bài này.
 
 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng về bốn loại thức ăn của con người
(10/11/2021 16:03 PM) Bụt có nói tới bốn loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
 
 
Ý nghĩa bài kệ khai kinh Pháp hoa của Trung Hoa
(10/10/2021 22:13 PM) Tạng kinh Pháp hoa là tạng kinh Đại thừa khác hơn tạng kinh Nguyên thủy. Kinh Nguyên thủy căn cứ theo cuộc sống của con người mà biên soạn, nên gần với loài người hơn.
 
 
Kiếp người trong hơi thở
(25/09/2021 13:38 PM)
 
 
Vô ngã
(21/09/2021 09:41 AM) Vô thường là nhìn vào thực tại trong khía cạnh thời gian. Vô ngã là nhìn trong bình diện không gian. Đó là hai mặt của thực tại. Vô ngã là một biểu hiện của vô thường cũng như vô thường là một biểu hiện của vô ngã.
 
 
Những chư tăng trẻ nơi tâm dịch: Viết nên cả đau thương và niềm vui vỡ òa!
(21/09/2021 09:17 AM) Tạm cởi bỏ chiếc áo nâu sồng để mặc trang phục bảo hộ y tế, hơn một tháng qua, 10 chư tăng tình nguyện Phật giáo tỉnh Nam Định đã có mặt ở Long An. Họ cùng lực lượng y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An hỗ trợ hết mình vì người bệnh. Mỗi ngày qua đi, những trang nhật ký được ghi lại với bao cảm xúc lắng đọng!
 
 
Đàn Dược Sư kết hợp cầu nguyện và tu hành
(10/08/2021 22:34 PM) Chúng ta đã an cư được một tháng. Đầu mùa mưa thường có những dịch bệnh, nên pháp an cư của chúng ta vào mùa mưa cũng nhằm khắc phục các dịch bệnh.
 
 
Bài giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng: Ngăn chặn tâm viên ý mã
(18/07/2021 22:06 PM) Mỗi đạo tràng an cư có cách hướng dẫn riêng và pháp hành trì khác nhau, nhưng đều mang mục tiêu chung là tập hợp lại để trao đổi kinh nghiệm tu, khám phá được cái hay của bạn đồng tu và khắc phục nhược điểm của riêng mình.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo