Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo
 
 
Chân lý của cuộc sống Tứ chánh cần
(29/12/2023 14:44 PM) Tu Tứ chánh cần, việc thiện chưa sanh phải làm cho sanh, người chưa tốt phải làm họ tốt. Họ là bạn tốt rồi, mình ráng nuôi tình bạn tốt này vì họ là Bồ-đề quyến thuộc của mình. Không có bạn tốt, không làm được gì.
 
 
Ý nghĩa thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp hoa
(29/12/2023 14:00 PM) Thí dụ ba xe và nhà lửa trong kinh Pháp hoa chủ yếu Phật nói chúng ta ở trong ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới giống như ở trong nhà lửa.
 
 
Lộ trình nhứt thừa của hành giả Pháp hoa
(21/11/2023 20:50 PM) Trong Phật giáo thường chia ra Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Kim cang thừa.
 
 
Ý nghĩa Tam quy theo tinh thần Pháp hoa
(07/11/2023 01:04 AM) Trong Phật giáo, Phật dạy từ ban đầu muốn tu, trở thành Phật tử phải thọ Tam quy. Chỉ tu Tam quy, nhưng để hiểu và trở thành Phật tử đúng nghĩa là cả vấn đề.
 
 
Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp
(07/11/2023 01:52 AM) Tu Pháp hoa, tụng phẩm Phổ môn thứ 25, thấy Bồ-tát Quan Âm có hạnh lóng nghe, tôi cũng muốn tu theo như Ngài; nhưng nghĩ khó đạt được kết quả. Tôi mới đọc thêm kinh Hoa nghiêm, thấy Ngài có tên là Quán Tự Tại.
 
 
Con đường truyền thông với năng lực siêu nhiên của Đức Quan Âm
(03/11/2023 19:15 PM) Tinh ba của đạo Phật đã thể hiện rõ nét khi đề xướng Phật tánh hay chân tánh của con người, theo đó không có tướng nam nữ, không có tướng già trẻ, không có tướng sang hèn...
 
 
Nguyên nhân của khổ đau và tội lỗi
(11/08/2023 20:44 PM) Bài pháp đầu tiên Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như ở Lộc Uyển rằng vì vô minh, vọng kiến khiến con người khởi lòng tham lam, bực tức mà dẫn họ đi vào con đường tội lỗi và khổ đau.
 
 
Tuệ giác của Đức Phật
(27/06/2023 02:35 AM) Nhân ngày Đại lễ Phật đản, tôi sẽ nhắc lại những đặc điểm nổi bật trong đời sống của Đức Phật, Tăng Ni Phật tử hiểu và noi theo, ứng dụng tu hành, xứng đáng là đệ tử Phật, đi theo con đường Phật đã đi, làm những việc Phật đã làm.
 
 
Những điều kỳ diệu trong cuộc sống người tu
(27/06/2023 02:53 AM) Theo kinh nghiệm tôi trải qua hơn 70 năm sống trong nhà Phật, nhìn lại thấy có nhiều người xuất gia đồng tu tập, nhưng mỗi người có cái thấy Phật khác nhau, từ đó tu hành cũng khác nhau và đạt đến kết quả tất nhiên cũng khác nhau.
 
 
Hãy nỗ lực đạt sơ quả trong đời này
(07/05/2023 12:55 PM) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được thành lập từ năm 1983 đến nay 2023 trải qua 40 năm. 20 năm trở lại đây, đất nước phát triển, Học viện cũng phát triển.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo