Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Lịch Sử Phật Giáo › Bài viết
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 12/12/2016 09:43 AM 
Pháp mạch truyền thừa Tông Lâm Tế tại Tổ đình Bồ Đề
PHÁP MẠCH TRUYỀN THỪA TÔNG LÂM TẾ TẠI TỔ ĐÌNH BỒ ĐỀ - THIÊN SƠN

I/ Tổ đình Phật Tích – Tiên Du – Bắc Ninh

 

Sơ Tổ Viên Văn – Chuyết Chuyết tặng phong Phổ Giác - Quảng Tế Đại đức Thiền sư

 

II/ Tổ đình Phù Lãng – Phúc Long thiền tự

 

Đời thứ nhất:   Sư Tổ Mãn Giác – Minh Lương

 

Đời thứ hai:     Sư Tổ Chính Giác – Tuệ Đăng Chân Nguyên

 

Đời thứ ba:      Sư Tổ Như Nguyên

 

Đời thứ tư:      Sư Tổ Tính Hiển

 

Đời thứ năm:   Sư Tổ Hải Khâm

    Sư Tổ Hải Khoan

 

Đời thứ sáu:    Sư Tổ Tịch Thất Chiêu Chiêu

 

Đời thứ bảy:    Sư Tổ Chiếu Giám chùa Bảo Phúc

    Sư Tổ Chiếu Tri – Thích Tuệ Kiến

    Sư Tổ Chiếu Ban

    Sư Tổ Chiếu Diệu

 

Đời thứ tám:   Sư Tổ Phổ Đăng – Thiên Đông

    Sư Tổ Phổ Tuệ

 

Đời thứ chín:   Sư Tổ Giới Đao Độ Điệp Thông Duệ - Uy Uy (Trụ trì)

    Sư Tổ Thông Quang – Minh Tuệ

    Sư Tổ Thông Cảm – Kim A

 

          Đời thứ mười: Sư Tổ Tâm Thuân - Kim Mã (Trụ trì)

 

 

III/ Tổ đình Đức La - Vĩnh Nghiêm tự

 

Đời thứ mười: Sư Tổ Tâm Viên – Tịnh Nghiệp Bản Sư (Trụ trì)

   Sư Tổ Tâm Hội

   Sư Tổ Tâm Hảo – Vô Tư

 

Đời thứ mười một:

Sư Tổ Thanh Tuyên – Chánh giám viện chùa Vĩnh Nghiêm

Sư Tổ Thanh Hanh Thiền Gia Pháp Chủ Bắc Kỳ – Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm

Sư Tổ Thanh Quýnh – Đương gia chùa Vĩnh Nghiêm

Sư Tổ Thanh Chương – Vĩnh Nghiêm điều dược lão thực nam luyện

        niệm Phật

 

 

IV/ Bồ Đề - Thiên Sơn Cổ Tích tự

 

Đời thứ mười một thuộc dòng Phù Lãng, Sơ Tổ khai sơn Bồ Đề:

Sư Tổ Nguyên Biểu – Nhất Thiết

 

Đời thứ mười hai thuộc dòng Phù Lãng, thế hệ thứ hai Tổ đình Bồ Đề:

Sư Tổ Quảng Trí

Sư Tổ Quảng Chấn

Sư Tổ Quảng Tựu

Sư Tổ Quảng Ích

Sư Tổ Quảng Gia (Trụ trì)

 

Đời thứ mười ba thuộc dòng Phù Lãng, thế hệ thứ ba Tổ đình Bồ Đề:  

Sư Tổ Thông (Tục) Đoan – Thiện Bản (Trụ trì)

Sa môn Tục Kiên

Sa môn Tục Thức

Sa môn Tục Đương

Sa môn Tục Khê

 

Đời thứ mười bốn thuộc dòng Phù Lãng, thế hệ thứ tư Tổ đình Bồ Đề :

Hòa thượng Tâm (Bản) Chính – Thanh Giáp

Hòa thượng Tâm (Bản) Tịch – Như Sơn (Trụ trì)

Hòa thượng Tâm (Bản) Thân

Hòa thượng Tâm (Bản) Loan

   

Đời thứ mười lăm thuộc dòng Phù Lãng, thế hệ thứ năm Tổ đình Bồ Đề :

Tỳ khiêu Thích Nguyên (Giác) Nhân tịch năm 1967

Tỳ khiêu Thích Bảo Nghiêm – Nguyên (Giác) Tịnh (Trưởng tử)

Tỳ khiêu Thích Nguyên (Giác) Hạnh (Giám tự)

Tỳ khiêu Thích Nguyên (Giác) Huân (Giám tự)

 

Đời thứ mười sáu hàng Bản thuộc dòng Phù Lãng, thế hệ thứ sáu Tổ đình Bồ Đề.

 

Ni Giới đương gia tại Tổ đình Bồ Đề:

 

1.     Đời thứ nhất: Ni trưởng Thích Đàm Thái viên tịch năm 1977

2.     Đời thứ hai: Ni trưởng Thích Đàm Thuận viên tịch năm 1980

3.     Đời thứ ba: Ni sư Thích Đàm Lan (Đương gia)

4.     Đời thứ tư: Quý sư ni đệ tử Ni sư Đàm Lan

 

Hậu học Tỳ Khiêu Thích Bảo Nghiêm

   bái soạn

 

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC