Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hoạt động Phật sự
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 15/11/2022 01:40 AM 
Ngày tu an lạc tháng 10 năm Nhâm Dần tại chùa Bằng
Ngày 13 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Dần, đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng - Linh Tiên tự (số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) ngay từ sáng sớm để tham dự ngày tu bát quan trai theo lịch tu học hàng tháng.
Đúng 7h30' sáng, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ đã làm lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ và đăng đàn truyền giới cho các hành giả tu tập Bát Quan Trai giới trong ngày tu này.
Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ). Bát quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi.
Trong không khí trang nghiêm, các giới tử đã phát nguyện trước Tam Bảo, nguyện tinh tấn tu tập, giữ gìn giới luật trọn vẹn để tăng trưởng phúc báu cho mình và nguyện cho tha nhân khắp cõi Sa Bà sớm biết tới niềm an vui trong Phật pháp.
Tiếp theo, Đại đức Thích Trí Thuần - Phó Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội đã có thời pháp thoại chia sẻ với đại chúng về "Hành trang của Hành giả Pháp Hoa".
Theo Đại đức, hành trang thứ nhất là xây dựng "Tứ Bất Hoại Tín" làm nền tảng căn bản, đó chính là Tin Phật - Tin Pháp - Tin Tăng và Tin vào Thánh Giới. Hành trang thứ hai đó là lấy Tam Bảo làm nơi quay về nương tựa. Và hành trang thứ ba đó là an trú trong ngôi nhà Phật Pháp.
Đại đức Giảng sư cũng chia sẻ mỗi người Phật tử đều có 2 ngôi nhà. Đó là nhà Thế Tục được xây dựng trên chất liệu của ngũ dục đó là tài, sắc, danh, thực và thuỵ. Ngoài ra còn có chất liệu Tham, Sân, Si là nguồn gốc đưa đến sinh tử khổ đau. Ngôi nhà thứ hai đó là nhà Như Lai được xây dựng bởi chất liệu của tứ vô lượng tâm đó là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ và Đại xả. Ở ngôi nhà Như Lai, hành giả mặc áo nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục là hạnh của chư Phật, chư vị Bồ tát tu nhân địa để thành Đạo giải thoát. Nhẫn nhục hạnh chính là sức mạnh để Phật tử có thể vượt qua nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Người có hạnh nhẫn nhục là người có sức mạnh trong đạo, biết an trú trong trong ngôi nhà Chính Pháp là ngồi an trú trên Pháp Không; có nghĩa là an trú trên tuệ quán, thấy ra sự vận hành của các pháp Từ con người, thân, tâm, vũ trụ, vạn hữu bản chất là giả có, do nhân duyên mà có cũng do nhân duyên mà diệt.
Qua đó, Đại đức giảng sư nhấn mạnh mỗi Hành giả Pháp Hoa nếu quán chiếu như vậy sẽ thoát ly ra khỏi sự vướng mắc của tự ngã, ngã sĩ, ngã ái, ngã chấp, ngã sở hữu. Từ cái quán sát đó sẽ ra khỏi sầu bi, khổ não trong đời sống này, mang lại sự tự tại trong thân - pháp và tâm, như trong Kinh Bát Nhã có câu "Quán chiếu ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách".
Sau thời pháp thoại ý nghĩa của Đại đức, đại chúng đã chí thành chí kính tụng bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ 6 cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hoà bình, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc.
Buổi trưa, đại chúng thực hiện nghi thức cúng Quá Đường, dùng cơm chay trong chính niệm tỉnh thức. Đầu giờ chiều, đại chúng tiếp tục trì tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh cầu quốc thái dân an, khép lại ngày tu bát quan trai tràn đầy hỷ lạc.

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC