Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/12/2022 23:21 PM 
Bế mạc hội nghị kỳ 2 khóa IX Hội đồng trị sự
Chiều ngày 27/12, tại Văn phòng 2 Trung ương – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP.HCM, Hội nghị kỳ 2 khóa IX Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp tục nghị sự phiên thứ 2 và bế mạc trong tình đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí.

Điều hành phiên làm việc thứ 2 là Đức Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng nhị vị Phó Chủ tịch TT HĐTS, chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS.

Theo chương trình Hội nghị, Chủ tọa đoàn mời chư Tôn đức đại diện 13 Ban Viện Trung ương và Phân Ban Ni giới Trung ương lần lượt dự trình danh sách nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Ban Tăng sự (40 thành viên thường trực, 57 ủy viên)
Ban Giáo dục Phật giáo (36 vị thường trực, 61 ủy viên)
Ban Hướng dẫn Phật tử (43 vị thường trực, 54 vị ủy viên)
Ban Hoằng pháp (42 vị thường trực, 56 ủy viên)
Ban Nghi lễ (37 vị thường trực, 61 vị ủy viên)
Ban Pháp chế (39 thường trực, 58 ủy viên)
Ban Kiểm soát (34 vị thường trực, 62 ủy viên)
Ban Văn hóa gồm 97 thành viên
Ban Kinh tế – Tài chính gồm 107 thành viên
Ban Phật giáo Quốc tế (43 vị thường trực và 55 vị ủy viên)
Ban Thông tin – Truyền thông (31 vị thường trực, 65 ủy viên)
Ban Từ thiện – Xã hội (34 vị thường trực và 62 ủy viên)
Viện nghiên cứu Phật học VN gồm 97 thành viên
Phân ban Ni giới (55 vị thường trực và 72 ủy viên)

Theo đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS điều hành lấy ý kiến đóng góp của chư Tôn đức đại biểu về các văn kiện được dự trình tại Hội nghị.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Hòa thượng Chủ tịch lấy kiến biểu quyết và thông qua quy chế hoạt động của Giáo hội, danh sách nhân sự 13 ban viện Trung ương và Phân Ban Ni giới Trung ương nhiệm kỳ IX (2022- 2027).

Hòa thượng Chủ tịch lấy kiến biểu quyết các văn kiện vừa được dự trình tại Hội nghị

Quy chế Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm 6 chương, 27 điều; Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027), gồm 4 chương, 21 điều; Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thành phố và trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm 5 chương và 23 điều.

Nhân sự các Ban Viện Trung ương gồm: Ban Tăng sự (40 thành viên thường trực, 57 ủy viên), Ban Giáo dục Phật giáo (36 vị thường trực, 61 ủy viên), Ban Hướng dẫn Phật tử (43 vị thường trực, 54 vị ủy viên), Ban Hoằng pháp (42 vị thường trực, 56 ủy viên), Ban Nghi lễ (37 vị thường trực, 61 vị ủy viên), Ban Văn hóa gồm 97 thành viên, Ban Kinh tế – Tài chính  gồm 107 thành viên, Ban Từ thiện – Xã hội (34 vị thường trực và 62 ủy viên), Ban Phật giáo Quốc tế (43 vị thường trực và 55 vị ủy viên), Ban Thông tin – Truyền thông (31 vị thường trực, 65 ủy viên), Ban Kiểm soát (34 vị thường trực, 62 ủy viên), Ban Pháp chế (39 thường trực, 58 ủy viên), Viện nghiên cứu Phật học VN gồm 97 thành viên, Phân ban Ni giới (55 vị thường trực và 72 ủy viên).

Đồng thời, 13 Ban viện Trung ương đồng nhất trí cung thỉnh Đức Hòa thượng Chủ tịch đệ nhất chứng minh cho hoạt động Phật sự các Ban Viện.

Thay mặt chủ tọa đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện trình dự thảo Nghị quyết Hội nghị và được toàn thể đại biểu hoan hỷ thông qua. Theo đó, Hội nghị kỳ 2 khóa IX HĐTS chính thức bế mạc vào chiều cùng ngày.

Toàn thể đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Thiền viện Quảng Đức – Văn phòng 2 Trung ương

Đăng Huy
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC