Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 14/03/2023 17:08 PM 
Ban Tăng sự, ban Kiểm soát và ban Pháp chế Trung ương đón nhận quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)
Sáng ngày 13-3, tại thiền viện Quảng Đức (Quận 3, TP.HCM) đã diễn ra lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư Tôn trưởng lão Hòa thượng HĐCM

Đức Pháp chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm chứng minh và có lẵng hoa chúc mừng sự kiện quan trọng này.

Ban Chứng minh và Chủ tọa
Đại biểu tham dự

Hiện diện tại buổi lễ có chư Tôn Trưởng lão hòa thượng HĐCM, chư Tôn đức giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 1 và 2 Trung ương, thành viên Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ IX.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Sau Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, tại phiên họp ngày 27/12/2022, Ban Thường trực HĐTS đã nhất trí chấp thuận thành phần nhân sự của các Ban – Viện Trung ương. Hôm nay, Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế Trung ương tổ chức Lễ công bố và trao quyết định, mục đích là để các thành viên có đủ tư cách pháp nhân trong việc tổ chức, triển khai các công tác Phật sự theo Hiến định, thông qua dự thảo Quy chế để trình Ban Thường trực HĐTS phê chuẩn tại kỳ họp sắp tới. Nhất là thảo luận và thông qua chương trình hoạt động toàn nhiệm kỳ, năm 2023 của Ban.

Hòa thượng Chủ tịch đánh giá rất cao và tri ân chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) đã tích cực đóng góp công sức cho Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế Trung ương, nay đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ mới do Ban Thường trực HĐTS phân công.

Hòa thượng tin tưởng những đóng góp to lớn của chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử sẽ là nền tảng, là định hướng để Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX tiếp tục nhiệm vụ của mình theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

Hòa thượng nhấn mạnh “Với niềm tin cộng đồng trách nhiệm, chúng tôi tin rằng, thành viên Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế Trung ương luôn xem những thành quả đạt được trong 08 nhiệm kỳ qua là nền tảng, là sức mạnh, là động lực để tất cả chúng ta viết tiếp những trang sử vẻ vang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Thường trực HĐTS chúc mừng
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực HĐTS, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1, thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2, thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thân lâm trao quyết định suy cử Trưởng Ban Tăng sự Trung ương đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Trao quyết định suy cử Phó Trưởng Ban TT Ban Tăng sự Trung ương đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS

Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ IX gồm 99 thành viên (45 thường trực, 54 ủy viên). Trưởng ban Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Trưởng Ban Thường trực, Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Hòa thượng Thích Thiện Thống.

Trao quyết định suy cử Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS

Ban Kiểm soát Trung ương nhiệm kỳ IX gồm 97 thành viên (33 thường trực, 62 ủy viên). Trưởng ban Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Trưởng Ban Thường trực Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thiện Thống và Hòa thượng Thích Thiện Đức.

Trao quyết định suy cử Trưởng Ban Pháp chế đến Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS

Ban Pháp chế Trung ương nhiệm kỳ IX gồm 97 thành viên (40 thường trực, 57 ủy viên). Trưởng ban Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Thượng tọa Thích Huệ Khai và Thượng tọa Thích Tâm Đức.

Tại buổi lễ, Đức Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã thân lâm trao quyết định suy cử Trưởng Ban Tăng sự Trung ương đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Trao quyết định suy cử Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Trao quyết định suy cử Phó Trưởng Ban TT Ban Tăng sự Trung ương đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Trao quyết định suy cử Trưởng Ban Pháp chế đến Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS.

Tiếp theo, chư Tôn trưởng lão Hòa thượng HĐCM, chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS lần lượt trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên Ban Tăng sự, Pháp Kiểm soát và Ban Pháp chế.

Đức Pháp chủ ban đạo từ

Ban lời đạo từ sách tấn, Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ cho rằng, Đại hội IX của Giáo hội thành công tốt đẹp, từ đó vạch ra định hướng mới là “Kỷ cương và Trách nhiệm”. Với định hướng này, Ban Tăng sự, Pháp Kiểm soát và Ban Pháp chế có trách nhiệm vô cùng to lớn, là theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, hướng dẫn Tăng Ni sinh hoạt trong Giới luật và Pháp luật nhà nước.

Ngài nhận thấy, Trung ương Giáo hội cơ cấu thành viên của 3 ban đa phần là những vị có chuyên môn, tuy nhiên với trách nhiệm của mình, các thành viên 3 ban phải dành nhiều thời gian nghiên cứu Tỳ ni luật tạng, hiến chương GHPGVN và Pháp luật nhà nước, đặc biệt là bộ luật liên quan đến Tôn giáo. Nhờ đó mà phát huy tốt khả năng chuyên môn của mình và làm tròn được trách nhiệm Giáo hội giao phó.

Đức Pháp chủ vô tin tưởng trong nhiệm kỳ IX, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương,  chư Tôn đức thành viên của các ban sẽ kết hợp nhuần nhuyễn, phân công trách nhiệm cho thành viên phụ trách từng vùng miền, từng địa phương để theo dõi sinh hoạt của Tăng Ni.

“Xử lý dứt điểm các vấn đề xảy ra trong Giáo hội từ gốc ban đầu là tại địa phương, đúng với Nội dung Ban Tăng sự và Pháp luật nhà nước sẽ hạn chế có khuyến nại lên Trung ương, đặc biệt là lên Ban Giám luật thuộc HĐCM phải giải quyết, nếu được như vậy Giáo hội chúng ta nhất định sẽ phát triển vững mạnh và ổn định”, Đức Pháp chủ nhấn mạnh khi sách tấn.

Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC