Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 09/05/2023 15:56 PM 
Nam Định: Đại giới đàn Trí Hải PL.2567 - DL.2023 thành tựu viên mãn
Ngày 08/05/2023, Đại giới đàn Trí Hải PL.2567 – DL.2023 của GHPGVN Tỉnh Nam Định đã được diễn ra trang nghiêm và trọng thể tại Trung tâm Trúc Lâm Thiên Trường – Nam Định (trụ sở GHPGVN tỉnh Nam Định).

Đại giới đàn lấy tôn hiệu Trí Hải (1906-1979), là bậc cao Tăng đã để lại dấu ấn sâu đậm trên trang sử Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ XX. Ngài là bậc long tượng của Phật pháp, đầy đủ “đạo, học, hạnh, nghị”.

Đại giới đàn được thực hiện theo nghi thức truyền thống phía Bắc. Tới giờ phút này, giới đàn đã đầy đủ ba yếu tố: đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành. Sau bảy ngày hành sám, tiêu trừ nghiệp chướng, giới tử đã bắt đầu bước vào ngày thụ giới.

Giới đàn đã được Hai hội đồng giới sư lần lượt truyền trao cho 9 vị thụ giới Tỳ khiêu, 11 vị thụ giới Tỳ khiêu Ni, 21 Sa di và 10 Sa di Ni.

Năm nay, bên giới đàn Tăng, Ban tổ chức Giới đàn cung thỉnh Hội đồng Giới sư truyền thụ Tỳ Khiêu giới gồm 10 vị do Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng - Đức đệ tứ Pháp Chủ ứng ngôi Đàn đầu Hòa thượng; HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN ứng ngôi Giáo thọ A-Xà-Lê; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ ứng ngôi Yết-ma A-xà-lê; cùng chư vị Tôn chứng Tăng già: Hoà thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Hoà thượng Thích Tâm Thiệu, Hoà thượng Thích Tâm Vượng, Hoà thượng Thích Thanh Thịnh, Thượng toạ Thích Thanh Đường.

Giới đàn truyền thụ Sa di giới, Ban tổ chức nhất tâm cung thỉnh HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN ứng ngôi Đàn đầu Hoà thượng; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ ứng ngôi Yết-ma A-xà-lê; Hoà thượng Thích Quảng Hà - Phó chủ tịch HĐTS ứng ngôi Giáo thọ A Xà Lê; cùng chư vị Tôn chứng Tăng già: Hoà thượng Thích Tâm Thiệu, Hoà thượng Thích Tâm Vượng, Hoà thượng Thích Thanh Thịnh, Thượng toạ Thích Thanh Đường, Thượng toạ Thích Thanh Hùng, Thượng toạ Thích Quảng Bá, Đại đức Thích Thanh Toàn.

Hội đồng Giới sư Ni, Ban Tổ chức nhất tâm cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hiền ứng thỉnh ngôi vị Đàn đầu Hòa thượng; Ni trưởng Thích Đàm Viên ứng thỉnh ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích Đàm Hiếu ứng thỉnh ngôi vị Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị Tôn chứng: Ni trưởng Thích Đàm Huệ, Ni trưởng Thích Đàm Hồng, Ni sư Thích Đàm Huynh, Ni sư Thích Đàm Phương, Ni sư Thích Đàm Ngọc, Ni sư Thích Đàm Khánh, Sư cô Thích Đàm Linh.

Đại giới đàn PL. 2567 của GHPGVN tỉnh Nam Định đã thành công viên mãn với 51 giới tử đã đắc giới Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, đúng theo tiêu chí “Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành đắc giới”.

BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC