Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/11/2023 12:03 PM 
Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 tại Việt Nam Quốc Tự
Sáng ngày 21-11 (9-10-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự, trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Trước lễ khai mạc, Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm chiêm bái pháp tướng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ tôn trí trang nghiêm tại hội trường Việt Nam Quốc Tự.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ khai mạc với sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Giác Giới, đồng Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Huệ Minh, cùng chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư…; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư; chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng - Ni; Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ, Ban Điều hành các giới trường, các Ban hộ đàn, Ban Quản giới tử; Ban Trị sự TP.Thủ Đức, các quận huyện TP.HCM, Tăng Ni các tự viện và Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Hòa thượng Chánh Chủ đàn phát biểu khai mạc. Theo đó, Hòa thượng nhấn mạnh việc tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ nhằm truyền trao giới pháp cho giới tử để tu học; cùng chủ trương của kỳ “Tuyển người làm Phật” năm nay của Ban Trị sự TP.HCM đặt mục tiêu về chất lượng, nên giới tử được tòng Tăng học hạ trong ba tháng, thông làu bốn quyển Luật Trường hàng. Qua đó, chọn người làm Phật “Hầu tục diệm truyền đăng, làm quang vinh họ Thích ngàn đời, khiến rạng rỡ nhà thiền muôn thuở”.

Hòa thượng Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Bửu Huệ nguyện trước chư tôn giáo phẩm chứng minh: “Nội đàn giới tử, giới thể đồng viên, ngoại hộ đàn-na, phước duyên vĩnh kết”, sẽ tổ chức thành tựu Đại giới đàn thập phần viên mãn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông cung tuyên tiêu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông cung tuyên tiêu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ

Tại lễ khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Huệ (1914-1991).

Theo đó, Hòa thượng pháp danh thượng Tâm hạ Ba, tự Nhựt Quang, hiệu Bửu Huệ thuộc đời 41 dòng Lâm Tế và đời 43 thuộc phái Thiên Thai; húy danh Nguyễn Văn Ba, sinh năm Giáp Dần (1914), tại xã Tân Hương, H.Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường (nay là tỉnh Tiền Giang) trong gia đình kính tin Tam bảo.

Hòa thượng là bậc chân tu thanh tịnh, gắn bó một đời tại chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân). Trưởng lão Hòa thượng đã hiến trọn cuộc đời thanh tu của mình cho đạo pháp và chúng sinh. Hơn 40 năm không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc, ngài đã tận tâm trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng làm Trưởng ban Kiến đàn, Giáo thọ trong nhiều Đại giới đàn tại Phật học viện Huệ Nghiêm để “tuyển chọn người làm Phật”; dẫn dắt tín đồ Phật tử bước theo con đường Chánh pháp.

Trong sự nghiệp giáo dục, Hòa thượng là bậc Thầy uyên bác và dày dặn kinh nghiệm, có tầm nhìn sâu rộng ở hiện tại và tương lai. Trải qua 25 năm, ngài đã cùng chư tôn đức đương thời đã giáo dưỡng và đào tạo cho Giáo hội những bậc đống lương, thạch trụ, giúp cho ngôi nhà Phật pháp thêm vững mạnh và trường tồn.

Giới tử đảnh lễ chư tôn giáo phẩm

Giới tử đảnh lễ chư tôn giáo phẩm

Thay mặt Ban Kiến đàn, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông qua danh sách Ban Kiến đàn, Ban Hộ đàn, Ban Quản giới tử; báo cáo tiến trình tổ chức, cho biết Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11-2023 (5 đến 11-10-Quý Mão) có 269 giới tử thuộc các hệ phái đăng ký thọ giới.

Sau kỳ khảo hạch (thi vấn đáp, tụng luật và viết luận vào ngày 4-11) có 208 giới tử đủ điều kiện tấn đàn thọ nhận giới pháp. Trong đó, có 59 giới tử Tăng hệ phái Bắc tông (31 Tỳ-kheo, 28 giới tử Sa-di), 97 giới tử Ni hệ phái Bắc tông (55 Tỳ-kheo-ni, 21 giới tử Thức-xoa-ma-na, 21 Sa-di-ni), 9 giới tử Tăng hệ phái Khất sĩ (6 Tỳ-kheo, 3 Sa-di), 14 giới tử Ni hệ phái Khất sĩ (6 Tỳ-kheo-ni, 6 Thức-xoa-ma-na, 2 Sa-di-ni), 29 giới tử hệ phái Nam tông Kinh (10 Tỳ-kheo, 5 Sa-di và 14 Tu nữ); cùng 400 vị phát tâm đăng ký thọ Bồ-tát giới.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn cung an chức sự

Thượng tọa Thích Quảng Chơn cung an chức sự

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cung an chức sự. Theo đó, Hội đồng Thập sư Tăng hệ phái Bắc tông: Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Như Niệm làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng; Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Sa-di, Hòa thượng Thích Hiển Đức làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Thích Chơn Không làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư vị tôn chứng.

Chư giới sư Ni Đại giới đàn Bửu Huệ

Chư giới sư Ni Đại giới đàn Bửu Huệ

Ban Kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni hệ phái Bắc tông: Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Tỳ-kheo-ni, Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Hải Thành làm Giáo thọ A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Thức-xoa-ma-na, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Phương làm Giáo thọ A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni đàn giới Sa-di-ni, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Trí làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng.

Quang cảnh lễ khai mạc

Quang cảnh lễ khai mạc

Đàn giới biệt truyền Phật giáo Nam tông Kinh, Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Tâm đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo, Sa-di, Tu nữ; Hòa thượng Hộ Tông làm Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Minh Giác làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng.

Đàn giới biệt truyền hệ phái Khất sĩ, Ban Kiến đàn nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Giác Giới đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn giới Tỳ-kheo, Sa-di; Hòa thượng Thích Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Giác Pháp, Hòa thượng Thích Minh Bửu làm Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê cùng các vị tôn chứng.

Hội đồng Thập sư Tăng - Ni sẽ tấn đàn truyền giới pháp tại 5 giới trường theo biệt truyền: Giới tử Tăng hệ phái Bắc tông Tăng tại Giới đài viện Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân); truyền giới Ni Bắc tông tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh); đàn giới Nam tông Kinh tại chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức); truyền giới Tăng hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh); truyền giới Ni Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp).

Đại diện tất cả các giới tử phát nguyện

Đại diện tất cả các giới tử phát nguyện

Phát nguyện tại lễ khai mạc, giới tử Nhuận Minh, đại diện tất cả các giới tử đảnh lễ, tri ân chư tôn giáo phẩm Ban Kiến đàn, chư tôn đức Tăng - Ni, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Tăng Ni, quý Phật tử đã kiến tạo Đại giới đàn để giới tử có cơ hội lấy giới luật làm bậc Thầy cao cả.

“Chúng con tha thiết, một lòng khát khao được cần cầu thọ nhận giới pháp, mong chư tôn giáo phẩm giới sư truyền trao giới pháp cho chúng con”, giới tử Nhuận Minh đại diện giới tử bày tỏ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nêu tầm quan trọng của giới luật đối với người xuất gia. Hòa thượng tán dương Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trong suốt 40 năm hình thành và phát triển đã tổ chức được 10 Đại giới đàn để hàng ngàn Tăng, Ni giữ gìn, hành trì trang nghiêm, thanh tịnh giới luật nối tiếp mạng mạch Phật pháp được dài lâu.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng tán dương công đức của lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ để chư giới sư truyền trao giới pháp cho giới tử nhằm truyền trì mạng mạch Phật pháp, làm trang nghiêm Tăng-già.

Giới tử

Giới tử

Với giới tử, Hòa thượng Chủ tịch có lời sách tấn mong sau ba ngày sám hối thanh tịnh tam nghiệp, giới tử sẽ được tấn đàn thọ nhận giới pháp từ chư giới sư thanh tịnh, đắc giới thanh tịnh, thành tựu giới thể. Trên hành trình tu tập và hành đạo, giới tử cần nỗ lực, tinh nghiêm hành trì giới luật nhằm trang nghiêm tự thân, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Thanh Phong phát biểu cảm tạ

Lễ khai mạc khép lại sau phát biểu của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chánh chủ đàn, đại diện Ban Kiến đàn cảm tạ chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự quang lâm chứng minh lễ khai mạc.

Hình ảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ tại Việt Nam Quốc Tự:

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC