Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời
 
 
Đức Dalai Lama nói về hóa thân và tái sinh
(09/11/2022 14:42 PM) “Khi vẫn còn hư không, khi vẫn còn chúng sinh trong cõi luân hồi, tôi nguyện ở lại cõi này để cứu khổ cho chúng sinh”. Tôi có lời nguyện đó trong kiếp này, và tôi biết tôi đã có lời nguyện đó trong nhiều kiếp trước.
 
 
Làm chủ thân tâm
(05/11/2022 17:56 PM) Tôi đã giảng bài kệ khai kinh Pháp hoa theo đó Tổ Phước Huệ tóm gọn ý nghĩa của toàn bộ kinh Pháp hoa để chúng ta nhớ và tu.
 
 
Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần
(07/10/2022 12:17 PM) Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.
 
 
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Từ: “Tình thương trong đạo Phật”
(30/08/2022 15:59 PM) Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên nói đến đạo Phật cũng là nói đến đạo của tình thương. Nhưng tình thương trong đạo Phật khác với tình thương thế gian.
 
 
Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức
(24/05/2022 14:03 PM) Ngài Shantideva viết trong quyển Cách sống của Bồ-tát (The Bodhisattva’s Way of Life) , đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: "Dẫu có bao công đức/ Như tôn kính chư Phật và thực hành bố thí/ Tích lũy qua hàng ngàn kiếp sống/ Một phút sân hận sẽ thiêu hủy tất cả".
 
 
Người Phật tử lễ bái cúng dường Phật với tâm như thế nào?
(11/04/2022 13:03 PM) Người Phật tử đến chùa tu học, thực tập oai nghi, trong mỗi oai nghi, hành động đều phải hiểu được ý nghĩa riêng của hành động đó từ đó chuyển hóa tâm mình trên bước đường tu thân học đạo.
 
 
Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị
(18/03/2022 21:50 PM) Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
 
 
Bàn thờ phải thanh tịnh và trang nghiêm
(12/12/2021 22:29 PM) Bàn thờ Phật và gia tiên tại tư gia của Phật tử, theo quan điểm của đạo Phật, đạt chuẩn là thanh tịnh và trang nghiêm.
 
 
Gương hạnh Thầy tôi
(23/11/2021 23:21 PM) ... Hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Thầy chúng tôi là cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, chúng ta làm lễ long trọng cúng dường Hòa thượng. Điều này thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức ngài đã dạy dỗ chúng ta tu hành.
 
 
Hạnh Bồ-tát từ nhân hướng quả: Thập tín, Thập trụ,Thập hạnh, Thập hồi hướng
(23/11/2021 23:40 PM) Kinh Pháp hoa nói về hạnh Bồ-tát, trong đó có Bồ-tát từ nhân hướng quả là Bồ-tát từ sơ phát tâm tu hành cho đến thành Vô thượng Chánh đẳng giác.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời