Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời
 
 
Phước duyên trong cuộc sống
(04/03/2023 00:00 AM) Đệ tử Phật gồm có chúng xuất gia là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và chúng tại gia là Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di. Trong chúng xuất gia lại có Sa-di và Sa-di-ni là chúng tập sự, chưa chính thức vào hàng Tăng. Chúng xuất gia Ni còn có thêm Thức-xoa-ma-na.
 
 
Sức mạnh của đồng hạnh đồng nguyện với Bồ-tát
(04/03/2023 00:09 AM) Tu hành, trước hết chúng ta đạt tới chân linh của mình là thành Phật, chúng ta mới thấy được những điều mầu nhiệm. Vì chúng ta đã vào thế giới Phật, chung quanh chúng ta chỉ có Phật và Bồ-tát thôi.
 
 
Hòa thượng Thích Trí Quảng nói về "Gia hạnh Phổ Hiền"
(12/02/2023 14:22 PM) Trong mùa tu gia hạnh Phổ Hiền, các Phật tử trong nước cũng như nước ngoài cố gắng dành nhiều thì giờ cho việc tu tập để đạt được kết quả tốt đẹp.
 
 
Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất
(01/02/2023 14:37 PM) … Lẽ thật của một ngày, của một năm, đến kết thúc của một đời không khác nhau. Chúng ta biết được một ngày thì chúng ta có thể biết được một năm. Biết được một năm thì chúng ta có thể biết được một đời.
 
 
Đức Dalai Lama nói về hóa thân và tái sinh
(09/11/2022 14:42 PM) “Khi vẫn còn hư không, khi vẫn còn chúng sinh trong cõi luân hồi, tôi nguyện ở lại cõi này để cứu khổ cho chúng sinh”. Tôi có lời nguyện đó trong kiếp này, và tôi biết tôi đã có lời nguyện đó trong nhiều kiếp trước.
 
 
Làm chủ thân tâm
(05/11/2022 17:56 PM) Tôi đã giảng bài kệ khai kinh Pháp hoa theo đó Tổ Phước Huệ tóm gọn ý nghĩa của toàn bộ kinh Pháp hoa để chúng ta nhớ và tu.
 
 
Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần
(07/10/2022 12:17 PM) Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.
 
 
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Từ: “Tình thương trong đạo Phật”
(30/08/2022 15:59 PM) Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên nói đến đạo Phật cũng là nói đến đạo của tình thương. Nhưng tình thương trong đạo Phật khác với tình thương thế gian.
 
 
Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức
(24/05/2022 14:03 PM) Ngài Shantideva viết trong quyển Cách sống của Bồ-tát (The Bodhisattva’s Way of Life) , đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: "Dẫu có bao công đức/ Như tôn kính chư Phật và thực hành bố thí/ Tích lũy qua hàng ngàn kiếp sống/ Một phút sân hận sẽ thiêu hủy tất cả".
 
 
Người Phật tử lễ bái cúng dường Phật với tâm như thế nào?
(11/04/2022 13:03 PM) Người Phật tử đến chùa tu học, thực tập oai nghi, trong mỗi oai nghi, hành động đều phải hiểu được ý nghĩa riêng của hành động đó từ đó chuyển hóa tâm mình trên bước đường tu thân học đạo.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời