Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời
 
 
Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Từ: “Tình thương trong đạo Phật”
(30/08/2022 15:59 PM) Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên nói đến đạo Phật cũng là nói đến đạo của tình thương. Nhưng tình thương trong đạo Phật khác với tình thương thế gian.
 
 
Đừng để lửa sân đốt hết rừng công đức
(24/05/2022 14:03 PM) Ngài Shantideva viết trong quyển Cách sống của Bồ-tát (The Bodhisattva’s Way of Life) , đoạn kệ đầu tiên trong chương “Nhẫn” rằng: "Dẫu có bao công đức/ Như tôn kính chư Phật và thực hành bố thí/ Tích lũy qua hàng ngàn kiếp sống/ Một phút sân hận sẽ thiêu hủy tất cả".
 
 
Người Phật tử lễ bái cúng dường Phật với tâm như thế nào?
(11/04/2022 13:03 PM) Người Phật tử đến chùa tu học, thực tập oai nghi, trong mỗi oai nghi, hành động đều phải hiểu được ý nghĩa riêng của hành động đó từ đó chuyển hóa tâm mình trên bước đường tu thân học đạo.
 
 
Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị
(18/03/2022 21:50 PM) Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
 
 
Bàn thờ phải thanh tịnh và trang nghiêm
(12/12/2021 22:29 PM) Bàn thờ Phật và gia tiên tại tư gia của Phật tử, theo quan điểm của đạo Phật, đạt chuẩn là thanh tịnh và trang nghiêm.
 
 
Gương hạnh Thầy tôi
(23/11/2021 23:21 PM) ... Hôm nay, nhân ngày húy kỵ của Thầy chúng tôi là cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, chúng ta làm lễ long trọng cúng dường Hòa thượng. Điều này thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức ngài đã dạy dỗ chúng ta tu hành.
 
 
Hạnh Bồ-tát từ nhân hướng quả: Thập tín, Thập trụ,Thập hạnh, Thập hồi hướng
(23/11/2021 23:40 PM) Kinh Pháp hoa nói về hạnh Bồ-tát, trong đó có Bồ-tát từ nhân hướng quả là Bồ-tát từ sơ phát tâm tu hành cho đến thành Vô thượng Chánh đẳng giác.
 
 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng về bốn loại thức ăn của con người
(10/11/2021 16:03 PM) Bụt có nói tới bốn loại thức ăn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
 
 
Những chư tăng trẻ nơi tâm dịch: Viết nên cả đau thương và niềm vui vỡ òa!
(21/09/2021 09:17 AM) Tạm cởi bỏ chiếc áo nâu sồng để mặc trang phục bảo hộ y tế, hơn một tháng qua, 10 chư tăng tình nguyện Phật giáo tỉnh Nam Định đã có mặt ở Long An. Họ cùng lực lượng y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An hỗ trợ hết mình vì người bệnh. Mỗi ngày qua đi, những trang nhật ký được ghi lại với bao cảm xúc lắng đọng!
 
 
Mùa đại dịch - an trụ Chánh pháp tiếp nhận lực gia bị của Như Lai
(12/07/2021 18:42 PM) Người chưa tu chứng thường có nhiều tranh cãi về cái ngã. Người có tu chứng không tranh cãi vì biết rõ các pháp vô ngã và người đắc đạo không lệ thuộc pháp, tất cả chư Phật, chư Bồ-tát tùy duyên mà ứng hiện trên cuộc đời này.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời