Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
 
 
Ý nghĩa bài kệ Khai kinh Pháp hoa của Việt Nam
(10/11/2021 16:30 PM) Người Việt Nam khai kinh Pháp hoa có bài kệ tán kinh, nhưng không để tên, nên không biết ai là tác giả. Có Hòa thượng nói rằng Hòa thượng Phước Huệ biên soạn bài này.
 
 
Ý nghĩa bài kệ khai kinh Pháp hoa của Trung Hoa
(10/10/2021 22:13 PM) Tạng kinh Pháp hoa là tạng kinh Đại thừa khác hơn tạng kinh Nguyên thủy. Kinh Nguyên thủy căn cứ theo cuộc sống của con người mà biên soạn, nên gần với loài người hơn.
 
 
Kiếp người trong hơi thở
(25/09/2021 13:38 PM)
 
 
Vô ngã
(21/09/2021 09:41 AM) Vô thường là nhìn vào thực tại trong khía cạnh thời gian. Vô ngã là nhìn trong bình diện không gian. Đó là hai mặt của thực tại. Vô ngã là một biểu hiện của vô thường cũng như vô thường là một biểu hiện của vô ngã.
 
 
Đàn Dược Sư kết hợp cầu nguyện và tu hành
(10/08/2021 22:34 PM) Chúng ta đã an cư được một tháng. Đầu mùa mưa thường có những dịch bệnh, nên pháp an cư của chúng ta vào mùa mưa cũng nhằm khắc phục các dịch bệnh.
 
 
Bài giảng của Hòa thượng Thích Trí Quảng: Ngăn chặn tâm viên ý mã
(18/07/2021 22:06 PM) Mỗi đạo tràng an cư có cách hướng dẫn riêng và pháp hành trì khác nhau, nhưng đều mang mục tiêu chung là tập hợp lại để trao đổi kinh nghiệm tu, khám phá được cái hay của bạn đồng tu và khắc phục nhược điểm của riêng mình.
 
 
Tôn trọng giới pháp của Đức Phật
(17/11/2020 01:31 AM) Trước nhất, tôi thay lời cho chư tôn đức trong Hội đồng Giám luật có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với các giới tử đăng đàn thọ giới hôm nay.
 
 
Định Vô lượng nghĩa
(17/11/2020 01:10 AM) Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thực tập thiền định theo đạo sĩ Kamala, Ngài đạt được Ly sanh hỷ lạc thì không lệ thuộc cuộc sống về tình cảm và cũng không lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ, đói khát, nóng lạnh; tâm hồn Ngài trong sáng, phiền não tiêu tan.
 
 
Niệm Phật Tam muội
(16/09/2020 10:11 AM) Tu hành, nói đến niệm Phật, chúng ta thường nghĩ là niệm Phật A Di Đà, nhưng thực sự niệm Phật là nghĩ tới hạnh nguyện của tất cả các Đức Phật, vì tất cả các Đức Phật đều có hạnh nguyện cao tột viên mãn, cho nên chúng ta theo nguyện nào, hạnh nào của Đức Phật cũng đều tốt.
 
 
Quan niệm về báo hiếu của thế gian và Phật giáo
(14/09/2020 13:03 PM) Bước vào những ngày đầu của Tháng 7 âm lịch hàng năm, theo lịch cố định, chùa Bằng đang bước vào ngày tu thứ hai của khóa tu báo hiếu. Tinh thần của mùa tu báo hiếu này đã được thực hiện hàng chục năm qua. Khóa tu này là khóa tu không phân biệt già trẻ, gái trai…bởi ai cũng có cha mẹ và ai cũng phải thực hành hiếu đạo. Do vậy, khóa tu báo hiếu tại chùa Bằng các năm trước đều có sự tham dự của hàng nghìn người với đủ các tầng lớp độ tuổi.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Bài viết