Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Bài viết
 
 
Hãy nỗ lực đạt sơ quả trong đời này
(07/05/2023 12:55 PM) Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được thành lập từ năm 1983 đến nay 2023 trải qua 40 năm. 20 năm trở lại đây, đất nước phát triển, Học viện cũng phát triển.
 
 
Trụ Pháp hoa định được Phật hộ niệm, trí sáng như La-hán
(07/05/2023 12:50 PM) Phía sau tôi có pho tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, ở giữa là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, bên phải là Bồ-tát Phổ Hiền tiêu biểu cho hạnh, bên trái là Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi tiêu biểu cho trí.
 
 
Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm
(13/03/2023 01:08 AM) Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Và ngày nay, mở rộng đến một số nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc đều có tôn tượng của Ngài.
 
 
Kính lễ Bồ-tát Quan Âm nuôi lớn tâm từ bi và hạnh từ bi của chính mình
(13/03/2023 01:26 AM) Càng kính lễ Bồ-tát Quan Âm, bước theo dấu chân Ngài, chúng ta càng nuôi lớn tâm từ bi, hạnh từ bi của chính mình.
 
 
Không vô biên xứ định, Thức vô biên xứ định, Vô sở hữu xứ định
(13/03/2023 01:44 AM) Khởi đầu việc tìm chân lý, các nhà tôn giáo đưa ra thuyết sáng tạo, sáng thế là thế giới này do đấng thần linh tạo nên và con người cùng muôn vật cũng do thần linh tạo ra. Vì vậy, sự sống của chúng ta do đấng sáng tạo quyết định, chúng ta không có quyền quyết định.
 
 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về truyền thống và quy cách tổ chức Đại giới đàn ở miền Bắc
(27/02/2023 22:47 PM) Nhân sự kiện GHPGVN TP.Hà Nội chuẩn bị khai mạc Đại giới đàn tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), Giác Ngộ Online giới thiệu lại ý kiến sau đây của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội.
 
 
Nhập Không môn vào thế giới Phật
(12/02/2023 14:21 PM) Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.
 
 
Rạng ngời Thiền tông
(24/12/2022 23:54 PM) Trong Sám Pháp hoa, tôi có viết hai câu “Niêm hoa vi tiếu tuyệt vời/ Thần quang đoạn tý rạng ngời Thiền tông”.
 
 
Quyến thuộc Bồ-đề
(23/11/2022 10:34 AM) Quan Âm, Thế Chí dẫn đường/ Văn Thù khai thị - Dược Vương cứu đời.
 
 
Trong chúng có người bất tịnh Thế Tôn không thuyết giới
(09/11/2022 14:40 PM) Lý do Đức Phật không tụng Giới bổn là theo luật định, hội chúng nghe thuyết giới phải toàn Tỳ-kheo có phạm hạnh trong sạch. Khi một vị mất tư cách Tỳ-kheo thì không được ngồi trong chúng, phải ra ngoài.
 
 
TIN KHÁC TRONG:Tư tưởng Phật giáo › Bài viết