Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 02/09/2018 18:46 PM 
Vĩnh Phúc: Tổ chức Đại Giới Đàn PL.2562 – DL.2018
Ngày 31 tháng 08 năm 2018, nhằm ngày 21 tháng 07 năm Mậu Tuất, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức khai mạc Đại giới đàn Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tại chùa Hà Tiên - thành phố Vĩnh Yên (Tổ chức trong 2 ngày 31/08 và 01/09/2018)
Năm nay Ban tổ chức giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do HT. Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký HĐCM ứng thỉnh ngôi Hòa Thượng đàn đầu, HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê, HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN giữ ngôi Yết Ma A Xà Lê và 7 Hòa thượng, Thượng tọa tôn chứng: HT.Thích Quảng Tùng làm đệ nhất tôn chứng tăng già; Thượng tọa Thích Đức Thiện làm đệ nhị tôn chứng; Thượng tọa Thích Minh Trí làm đệ tam tôn chứng; Thượng tọa Thích Tỉnh Thuần làm đệ tứ tôn chứng; Đại đức Thích Minh Pháp làm đệ ngũ tôn chứng; Đại đức Thích Giác Minh làm đệ lục tôn chứng; Đại đức Thích Kiến Nguyệt làm đệ thất tôn chứng. Hội đồng giới sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni Trưởng Thích Đàm Thành ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích Đàm Tịnh ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê; Ni sư Thích Đàm Lan - đệ nhất tôn chứng; Ni sư Thích Đàm Minh - đệ nhị tôn chứng; Ni sư Thích Đàm Khang - đệ tam tôn chứng; Ni sư Thích Đàm Thu đệ tứ tôn chứng; Sư cô Thích Nữ Viên Đăng đệ ngũ tôn chứng; Sư cô Thích Nữ Viên Nhân đệ lục tôn chứng; Sư cô Thích Đàm Tuệ đệ thất tôn chứng. Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc được BTS GHPGVN tỉnh tổ chức 2 năm một lần, năm nay giới đàn diễn ra từ ngày 31/08 cho tới hết ngày 01/09/2018. Giới đàn đã trao giới cho 207 giới tử, trong đó có 40 giới tử thọ giới Tỳ khiêu, 30 vị thọ giới Tỳ khiêu Ni, 39 vị thọ giới Sa di, 65 vị thọ giới Sa di Ni và thọ giới Thức Xoa Ma Na có 33 vị.
Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự TW GHPGVN; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã tổ chức được 8 Đại Giới Đàn để trao truyền Giới – Châu – Tuệ – Mạng cho hàng đệ tử xuất gia. Mỗi một Đại Giới Đàn, giới tử xin cầu các Giới của Phật với số lượng trên một trăm giới tử, ngoài ra còn hàng trăm các vị Phật tử xin thọ giới Bồ tát tại các Đại Giới Đàn. 
Trước ngày Giới đàn khai mạc, các giới tử đã tập trung về chùa Hà Tiên để lễ bái sám hối, học giới luật.
Căn cứ theo Giới đàn, các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.
Sau khi cung an chức sự các vị Nghiệp sư của giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.
Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong ngày 31/08/2018: 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


  


 

 


 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Giới tử giới đàn Tăng chụp hình lưu niệm với Hội đồng Thập giới sư Tăng

 
 

Phúc Thịnh - Thiện Tâm - Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC