Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 30/03/2019 20:27 PM 
Ngày truyền giới thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội PL2563 - DL2019
Ngày 29 tháng 03 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 02 năm Kỷ Hợi, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), Đại giới đàn thành phố Hà Nội PL2563 - DL2019 đã bước sang ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng, khép lại Đại giới đàn thành tựu viên mãn.
Buổi sáng, hội đồng giới sư Ni đã truyền bản pháp Yết Ma cho 55 giới tử Thức Xoa Ma Na cầu thụ Tỷ Khiêu Ni giới. Tại giới đàn hôm nay, Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Kim ứng ngôi Yết Ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích Đàm Thành ứng ngôi Giáo thọ A Xà Lê.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buổi chiều cùng ngày, hội đồng giới sư Ni đã đưa giới tử Ni lên cầu hội đồng giới sư Tăng chính thức truyền chính pháp Yết Ma để trở thành Tỷ Khiêu Ni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17h00 cùng ngày, đại giới đàn PL2563 của GHPGVN Thành phố Hà Nội đã thành công viên mãn, 262 giới tử đã đắc giới Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni. Đây là một giới đàn quy mô và trang nghiêm nhất bởi lẽ đây chính là giới đàn được các bậc chư tôn đức đặc biệt quan tâm qua các ngày tập trung giới tử, học tập giới luật căn bản để bước vào đàn giới, học tập oai nghi phép tắc tấn đàn cũng như hành trì lễ sám.
Đại giới đàn Hà Nội năm 2019 đã thành tựu viên mãn, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ hội đồng giới sư. Giới đàn đã kết thúc trang nghiêm trong niềm hỷ lạc của chư tôn đức tăng ni và sự hộ trì của Tam Bảo trong những ngày giới đàn “thiên thời địa lợi nhân hòa”, Pháp phật được tuyên dương chính giáo.

 
 
 
Quý vị nghiệp sư lễ tạ hội đồng giới sư

 
 
 
 
 
 
Nghiệp sư thành kính nghe Hòa thượng căn dặn lần cuối cùng trước khi kết thúc đàn giới

 
 
 
 
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thay mặt Hòa thượng đàn đầu giáo giới nghiệp sư

 
 
263 giới tử đồng nhất tâm lễ tạ hội đồng giới sư tăng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhất tâm kính lễ giới sư

 
Nghiệp sư Ni lễ tạ hội đồng giới sư Ni (biệt lễ)

 
Hội đồng giới sư Ni

 
 
Nghiệp sư Ni nghe Hòa thượng đàn đầu Ni giáo giới lần cuối cùng của giới đàn

 
 
 
 
Trưởng lão Ni Thích Đàm Kim giáo giới

 
 
 
Sau khi giới đàn hoàn mãn, các vị nghiệp sư và giới tử trong sơn môn Bồ Đề đỉnh lễ Hòa thượng và Thượng tọa Chánh phó giám viện 

 
 
Hòa thượng Trưởng sơn môn giáo giới giới tử

 
 
 
 
 
 
 
Đại diện các nghiệp sư và giới tử đỉnh lễ tạ Hòa thượng trụ trì chùa Bằng

 
 
 
 
 
Giới tử Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni chụp ảnh lưu niệm với hai hội đồng giới sư

 
Giới tử Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni chụp ảnh lưu niệm với hai hội đồng giới sư

 
Giới tử Ni chụp ảnh lưu niệm với hội đồng giới sư Ni

 
 
 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm lễ tạ Tam Bảo 

 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC