Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
    ›Thông báo › Lịch tu học hàng tháng năm 2021 của chùa Bằng
Lịch tu học hàng tháng năm 2021 của chùa Bằng
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA BẰNG – LINH TIÊN TỰ
 ---------

LỊCH TU HỌC HÀNG THÁNG TẠI CHÙA BẰNG
NĂM TÂN SỬU (DL2021 – PL2565)

Tháng giêng:
Ngày 17 (Chủ nhật 28/2/2021): Tu an lạc
Ngày 27 (Thứ tư 10/3/2021): Lễ chúc thọ và lễ tổng khai pháp năm Tân Sửu

Tháng hai:
Ngày 2 (Chủ nhật 14/3/2021): Giỗ Tổ chùa Lý Triều Quốc Sư
Ngày 9 (Chủ nhật 21/3/2021): Tu an lạc
Ngày 19 (Thứ tư 31/3/2021): Lễ Ngũ bách danh vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Tháng ba:
Ngày 10 (Thứ tư 21/4/2021): Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, ngày tu an lạc

Tháng tư:
Ngày 13 (Thứ hai 24/5/2021): Đại lễ Phật đản PL2565
Ngày 19 (Chủ nhật 30/5/2021): Tu an lạc

Tháng năm:
Ngày 11 (Chủ nhật 20/6/2021): Tu an lạc
Ngày 24 – 29 (Thứ sáu ngày 3/7 – Thứ năm ngày 8/7/2021): Khóa tu tuổi trẻ lần thứ 10

Tháng sáu:
Ngày 13 (Thứ năm 22/7/2021): Lễ tưởng niệm lịch đại Tổ sư
Ngày 16 (Thứ bảy 25/7/2021): Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm – Tu an lạc

Tháng bảy:
Ngày 9,10 (Ngày 16, 17/8/2021): Khóa tu báo hiếu

Tháng tám:
Ngày 13 (Chủ nhật 19/9/2021): Tu an lạc
Ngày 14 (Thứ hai 20/9/2021): Khánh đản đức Quốc sư Minh Không và Tết Trung thu

Tháng chín:
Ngày 12 (Chủ nhật 17/10/2021): Tu an lạc
Ngày 19 (Chủ nhật 24/10/2021) Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Hương

Tháng mười:
Ngày 17 – 23 (Chủ nhật 21/11 – Thứ bảy 27/11/2021): Pháp hội Dược Sư lần thứ 16

Tháng mười một:
Ngày 15,16 (Ngày 18, 19/12/2021): Khóa tu Tịnh Độ
Ngày 28, 29 (Ngày 31/12/2021 – 1/1/2022): Khóa tu chào đón năm mới 2022

Tháng mười hai:
Ngày 7, 8 (Chủ nhật, Thứ hai 9 - 10/1/2022): Lễ kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni
thành đạo và Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc – Tạ pháp

BBT website